Varannan svensk har sömnproblem
Trött? (Foto: AFP/GOH Chai Hin)


En  unik studie  har klarlagt svenska folkets sömnvanor  och resultatet visar att  varannan svensk har svårt att komma till ro under natten. Det är framför allt lågutbildade som söker läkarhjälp, men de flesta  avstår från att söka behandling.

Den nationella sömnkongressen i Uppsala presenterade på fredagen sitt resultat av studien. Vid telefonintervjuer har 1000 slumpmässigt utvalda män och kvinnor tillfrågats om sina sömnvanor. Det är detaljerade frågor som ställts och det kan förklara det stora antalet som uppgett sig ha sömnbesvär, skriver Upsala Nya Tidning.

– I de flesta studier brukar drygt en fjärdedel av deltagarna svara ja på frågan om de har någon form av sömnbesvär. När vi använder vårt mer detaljerade sömnbatteri angav varannan att han eller hon brukar ha åtminstone något problem med sömnen, säger  forskaren Derek Eder vid Centrum för sömn- och vakenhetsstörningar vid Göteborgs universitet.

De vanligaste besvären som  deltagarna i studien uppgav, var insomningsvårigheter, störd nattsömn och att de inte kände sig utvilade under dagen.

Var fjärde kvinna och var sjätte man hade någon gång sökt hjälp inom vården för sina sömnproblem. Av kvinnorna uppgav åtta procent att de tog sömntabletter. För männen var siffran fem procent.

Att  det är  fler kvinnor än män  som använder sig av sömntabletter förklarar Derek  Eder:

– Att kvinnor oftare än män söker läkarhjälp och får sömnläkemedel kan dock bara till en mindre del förklaras av att vissa sömnbesvär är vanligare bland dem. Kvinnor uppger visserligen betydligt oftare att de känner sig trötta under dagen, men män rapporterar oftare att de sover mindre än sex timmar per natt och har störd nattsömn.

Fler äldre än yngre har sömnproblem och det är oftast de äldre som använder läkemedel för att sova. Något som även liknande studier tidigare har visat.

Enligt Derek Eder så  verkar den sociala  ställningen sakna betydelse för hur man upplever sömnen, men däremot visade det sig att lågutbildade betydligt oftare än högutbildade personer känner sig sömniga under dagen. De är också dom som oftast söker vård för sömnbesvär och använder sömnläkemedel.

Derek Eder anser att finns det en koppling mellan störd sömn och mer uttalad sömnighet under dagen och likaså mellan stress och depression, något som han anser att vårdgivare bör fästa stor vikt vid  eftersom så många lider av sömnbesvär.