Vampyrfjärilen har kommit till Sverige
Vampyrfjäril (Calyptra Thalictri).


Det är inte bara mördarsniglar som hittat till vårt land, nu har ännu en märklig upptäckt gjorts. I det lilla kustsamhället Skutskär, vid Upplandskusten, har en blodsugande vampyrfjäril för första gången visat sig i Sverige.

Det är insektsforskare Jan-Olof Björklund som hittat den blodsugande varelsen. Det var i förra veckan när han var ute för att inventera fjärilar som han fick syn på den vid en äng där Dalälven mynnar ut i havet en bit utanför Skutskär.

Vampyrfjärilen vars latinska namn är Calyptra Thalictri, kommer ursprungligen från Asien och är talrik i Ryssland.

Jan-Olof Björklund beskriver den blodtörstande vampyrfjärilens utseende som ett visset blad med en lång sugsnabel som den använder för att suga blod. Den är 40-45 mm mellan vingspetsarna. Det ska vara en ganska stor population för enligt insektsforskaren så är området vid Dalälven känt för att locka till sig den här typen av arter.

Skutskärsborna behöver dock inte vara rädd för fjärilen. I Finland har fjärilen funnits tidigare och enligt finländsk expertis så har det bara hänt någon enstaka gång att fjärilen gett sig på människor. Det är nämligen nektar som är fjärilens huvudföda och blod som är mer som en delikatess.

Källa: Arbetarbladet