Valeriana förbättrar sömnen under klimakteriet


De flesta kvinnorna upplever någon sorts obehag under klimakteriet och vanliga besvär är svettningar och sömnproblem. Mot sömnbesvär finns det dock hjälp att få då en iransk studie har visat  att den gamla beprövade örten valeriana kan förbättra sömnkvaliteten hos kvinnor under klimakteriet.

Klimakteriet är den tid då det sker en kraftig hormonell förändring hos kvinnan. Mängden östrogen minskar och medför att kvinnan kan uppleva övergångsbesvär som svettningar, värmevallningar och humörsvängningar. Ungefär häften av alla kvinnor upplever sömnsvårigheter i någon form under klimakteriet.

Forskaren Simin Taavoni med kollegor vid Teherans universitet lät testa valeriana på 100 kvinnor med sömnsvårigheter relaterade till klimakteriet. Kvinnorna fick antingen två kapslar innehållande örten valeriana eller två kapslar med placebo varje dag under en månad.

Valeriana, eller vänderot, har använts under långa tider mot olika hälsoproblem. Den grekiske läkekonstens fader Hippokrates använde valeriana som medicinalväxt redan 400 år före vår tid.

Resultatet av studien visade att 30 procent av kvinnorna som givits valeriana förbättrade sin sömnkvalitet. Det innefattade både förkortad insomningstid och färre uppvaknanden under natten. Av de kvinnor som fick placebo uppgav endast 4 procent att deras sömn hade förbättrats.

Den här typen av klinisk studie – där varken forskarna eller deltagarna vet vem som tar den verkliga behandlingen eller placebo – anses ge hög tillförlitlighet när det gäller den verksamma effekten.

Ingen av de deltagarna i studien rapporterade några biverkningar. Tidigare studier som gjorts på valeriana har endast visat milda biverkningar i form av magbesvär och huvudvärk.

Studien har presenterats i The Journal of The North American Menopause Society.