Vägran att ta emot internationell hjälp fördröjde räddningsarbetet
Räddningsarbetet efter jordbävningen i Kina väntas gå långsamt, bland annat på grund av undermålig utrustning. (Foto: AFP)


Det höga antalet döda efter jordbävningen i Kina har uppmärksammats i hela världen. Trots att stora mängder militär personal skickats ut för räddningsarbetet, anser jordbävningsexperter att arbetet, som sker utan den rätta utrustningen, kommer att fortlöpa långsamt.

Regimen nekade tidigt inträde för internationella räddningsteam i samband med att jordbävningen inträffade. Först efter tre dagar accepterades hjälp från vissa länder.

Många länder såsom Japan, USA, Storbritannien och Tyskland erbjöd både räddningsteam och hjälp omedelbart efter skalvet, men nekades inträde. ”Räddningsarbetet måste först diskuteras mellan de två regeringarna”, ska den kinesiska ambassadören i Japan, Cui Tiankai, ha svarat sin japanska motsvarighet, enligt en rapport i den japanska tidningen Mainichi Shimbun (Daily News).

Dagen efter skalvet sade Kinas vice civilminister, Luo Pingfei, att på grund av trafik och dåliga väderförhållanden så var det inte lämpligt att acceptera utländska räddningsteam.

Guo Quan, före detta professor vid ett universitet i Nanjing, kommenterade att de första 72 timmarna efter en jordbävning vanligtvis anses vara den viktigaste perioden för räddningsarbetet. Offren har svårt att överleva efter 72 timmar på grund av blodförlust, smärta, hunger och törst.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-16/70732.html