Vädjarby i Peking förstörd men inte glömd
Pekings sista "vädjarby" förstördes den 17 december. (Foto: Epoch Times)


På morgonen den 17 december förstördes den sista gårdsplanen i Pekings vädjarby på Kaiyanggatan. Även om byn nu förstörts så kommer dess tjugoåriga historia aldrig att glömmas.

Enligt vittnen anlände den 17 december ett dussin polisfordon och lastbilar tillsammans med en ambulans och en brandbil till den sista kvarvarande delen av vädjarbyn i syfte att förstöra den. Polisen kom utrustade med hjälmar och skottsäker mundering för eventuellt motstånd från vädjare. Ett stort antal poliser, säkerhetsvakter och rivningspersonal körde iväg vädjarna och lastade deras ägodelar på lastbilarna. Flera timmar senare fanns bara ett dussin äldre vädjare på över sextio år kvar på platsen.

Chen Lianqing, en vädjare från Hebeiprovinsen, förklarar att myndigheterna tidigt på morgonen sagt åt dem att omedelbart lämna platsen eftersom den skulle rivas. Hans familj lydde order och begav sig därifrån.

Liksom många andra vädjare har Chen och hans familj mycket lite pengar. Familjen hade inte råd att bo någon annanstans än på gården i vädjarbyn där de betalar fem yuan (ungefär samma i svenska kronor) per dag. Chen, som begav sig till Peking för att söka rättvisa åt sin far, sade:

– De lokala myndigheterna tillåter oss inte ens att hitta en plats att leva på. De rev byn och drev ut oss på gatorna. Det är just nu minusgrader i Peking och regimen ger oss inget annat val än att sova på gatorna!

Tidigare har lokala myndigheter många gånger omringat byn, de har bränt ner och slagit sönder husen och dess fönster. Vädjarna vägrade dock ge med sig; man täckte fönstren med antingen plast, kläder eller korkmattor samtidigt som man kom och gick efter behov. Enligt vädjarna fanns det många liknande hem runt Pekings södra tågstation. Nu har myndigheterna rivit byn och byggt en låg mur runt området för att hindra vädjare från att komma in.

Vädjarbyn försvann officiellt den 27 december, men en ny by väntas uppstå i en annan del av staden.

Chen sade:

– Så länge som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har makten kommer vädjarna att fortsätta. Vädjarbyn kommer att leva mot KKP:s tyranni. Vädjarnas by är ett vittnesmål om KKP:s tyranni och diktatur. Den innehåller historier om vad som hänt mängder av vädjare över hela landet. Vädjarbyn kommer för alltid att finnas kvar i deras minnen.

Översatt från version