Vad innebär Xi Jinpings inträde i politbyrån?
Xi Jinping medverkade på det kinesiska kommunistpartiets sjuttonde kongress. (Foto: Getty Images)


Under det kinesiska kommunistpartiets (KKP) sjuttonde kongress i mitten av oktober valdes Xi Jinping, som varit partichef i Shanghai i endast sju månader, in i politbyråns ständiga kommittè. Denna ovanliga befodran höjde honom omedelbart två grader och Xi fick ersätta Zheng Qinghong i KKP:s inre kretsar.
Xis befordran kan få stora politiska konsekvenser.

Jinpings far Xi Zhongxun var tidigare statsrådgivare och betraktades som en av de tidiga kommunistregimledarna. Hu Jintao befordrade Xi Jinping till partichef i Shanghai för nästan sju månader sedan. Xis ledarstil sades vara ”nära befolkningen”. Det skulle varit ”normalt” att hans nästa steg varit att föra ut Hus direktiv från den 17:e kongressen.

Xis plötsliga befordran till Peking nollställer emellertid Hu och Wens politiska satsningar i Shanghai under de senaste sju månaderna och även om Hu skulle utse någon ny skulle denna behöva börja om från början. Xis befordran kan ha varit ett steg för Jiang Zemin och hans följeslagare att behålla kontrollen över Shanghai. Detta kommer säkerligen att försvåra för Hu att bryta sig in i Shanghaifraktionen.

Det är ingen överraskning att polisen i Shanghai under senare tid blivit mer ohämmad. Advokat Zheng Enchong som många gånger haft att göra med polisen, förbjöds att delta vid en utfrågning av Zhou Zhengyi, en affärsman som arresterats för bedrägeri. Zhou har en speciell relation med den tidigare partiledaren Jiang Zemins son Jiang Mianheng. När Zhou frågade vem som nekade honom tillträde sade polisen: ”Alla ledarna i Shanghai har godtagit detta. Nu när Xi Jinping har valts in i Peking är Han Zheng vår ledare. Vi lyssnar endast på honom.”

Han Zheng är den näst högste tjänstemannen i Shanghai. Hu lät honom behålla sin position då han frivilligt informerat om hur Chen Liangyu, tidigare partichef i Shanghai och medlem i Jiangs gäng, varit involverad i korruption.

Xi Jinping har ännu inte visat vad han är kapabel till som politiker. Xi är son till en tidigare hög KKP-tjänsteman och har varit respektfull mot de äldre ledarna och därför är han omtyckt bland de äldre tjänstemännen. Detta har gjort att Jiang Zemin tror att han har respekt även för honom och därför inte kommer att vända sig mot Jiang för att avslöja hans brott. Å andra sidan litar inte Jiang på Hus skyddsling Li Keqiang. Jiang anser därför att det är säkert att befordra Xi till en hög position inom KKP:s ledning.

Xis snabba befordran är en dubbel vinst för Jiang. Hu Jintao har för stunden tolererat hans drag men kommer säkert att göra något åt det senare, vilket är hans normala sätt att arbeta på.

Det finns tecken på att Hu lyckats börja begränsa Shanghaifraktionen vilket direkt hotar Jiangs familjs makt.

Anklagelserna mot Zhou Zhengyis bedrägerier börjar till exempel hetta till igen. Detta ärende är mycket större än Yuanhua-fallet (1), ett fall som för flera år sedan avslöjade korruptionen inom Shanghaifraktionen. Zhous fall berör både Shanghai och Hongkong, från ekonomiska till politiska grupper och sträcker sig över en tidsperiod på 15 år. Antalet inblandade i Zhous fall misstänks vara högre än Yuanhua-fallet och media har rapporterat om hur KKP:s centralkommitte fått reda på detaljer om ett hemligt möte som ägde rum 2003 mellan Jiang Mianheng och Zhou Zhengyi.

Rapporter om att Jiangs familj överfört runt två miljarder dollar till utlandet har börjat cirkulera och dessa ekonomiska problem har blivit Jiangs akilleshäl.

Xis befordran bröt den tidigare politiska ”balansen” i Shanghai och nya stridigheter väntas snart.

Fotnot: (1) Yuanhua-fallet är det största korruptionsfallet i det moderna Kinas historia. Yuanhua-gruppen, som har sin bas i Xiamen i Fujianprovinsen, försnillade för 53 miljarder yuan (c:a: 45 miljarder kr) och undanhöll runt 30 miljarder yuan (c:a: 25 miljarder kr) i skatteintäkter.

Översatt från version