Vad definíerar ett bra ledarskap?
Debra Wheatman


Hur kommer en ledargestalt till? Är det en roll man föds till att ta eller är det någonting man formas till? Oavsett om en person har kapaciteten eller ej så måste rollen som ledare formas och utvecklas för att bli stark. Så vilka egenskaper krävs då av ledaren? För att stilla din nyfikenhet presenteras här ledarskapet i ett nötskal:

Visioner

Ledare har en klar bild av vart de vill och särskilt vad gäller deras organisation, hur den ska växa till en ansedd verksamhet och ha en inriktning som skiljer den från konkurrenternas. Men den visionen är inte heller allt. Förmågan att ta fram och upprätthålla en plan för hur framgången nås ska också finnas. Engagemang och driftighet knyter ihop säcken; en ledare måste kunna delge sin vision för att få hjälp med att uppnå målet.

Fokus och Disciplin

Starka ledare är disciplinerade. De prioriterar väl och får delmålen uppfyllda som de själva klargjort. Med ett sådant odelat fokus kan de driva genom handlingar och skapa resultat. Goda kännetecken och utmärkande drag hos bra ledare är målmedvetenhet tillsammans med förståelse för hur man inspirerar och uppmuntrar andra att deltaga.

Förtroende

En sann ledare värderar självfallet förtroende och integritet. Kan ledaren inte uppvisa en karaktär med ryggrad och stå fast vid sitt ord kan förtroende inte heller byggas upp. Med en anda av tålamod och tillit kommer riskabla genvägar aldrig att äventyra företaget, istället går man säkert framåt utan snedsteg. Ledaren som är ärlig, uppriktig och behärskad får människor att känna sig väl till mods, så de kan utan tvekan delge idéer och information. Kort sagt håller sig ledaren till det sanna, vilket skapar naturligt förtroende och växande lojalitet.

Delar lika i förlust och vinst

För en stor ledare följer både framgång och nederlag principen att de ska delas. Att erkänna andra när de lyckas samt ta eget ansvar för misslyckanden är förmågor som krävs. Så att oavsett resultat ta del av  och dela med sig av utkomsten kännetecknar ett hållbart ledarskap.

Ödmjukhet

”Vi är alla människor.” Ledare vet om, och poängterar, att det är just så det är. De sitter inte på någon pedestal utan behandlar istället andra som de själva vill bemötas och ger sitt stöd till hela gruppen. Med ett öppet sinne tar de emot nya idéer och vet att de inte själva kan stå för all förändring. Genom att vara lyhörd kan en god ledare acceptera nya synsätt och förslag till förbättringar. Med öppenhet, tillit och ömsesidig respekt dömer inte en ledare andra.

Humor

Som en viktig tillgång använder en uppskattad ledare sin humor för att bygga vänskap och samarbete. Ingenting kan lösa upp spända eller svåra situationer på samma sätt som ett gott skratt.
 

Utan tvekan föds vissa till rollen som ledare. Men för att nå full potential och bli en inspirerande och god ledare, en så viktig position, krävs att man också vill utveckla sig själv. Med andra ord, en god ledare vill också vara god mot andra och en sådan karaktär kan inte bara ”produceras”. 

 
Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23711/