Vaccinpanik i Kina – Hongkong inför kvoter
Biträdande chef Teresa Li Mun-pik på hälsodepartementet, meddelar att det införts en preliminär gräns på Hongkongs mödra- och barnavårdscentraler för vaccinationer av barn utifrån. Kvoten kan komma att ändras, och det kan till och med bli så att man vägrar barn vaccination. (Foto: Kiri Choi /Epoch Times)


Sedan vaccinskandalen briserade i Kina har föräldrar börjat ta sina barn till Hongkong för att vaccineras. På internet har instruktioner spridits om hur föräldrar kan vända sig till Hongkongs mödra- och barnavårdscentraler samt privata kliniker för att vaccinera sina barn, vilket oroar föräldrarna i Hongkong.

Vaccinationsskandalen i Fastlandskina har ökat trycket på vårdcentralerna i Hongkong och Macau. Teresa Li Mun-pik på hälsodepartementet, sade att antalet bokade vaccinationer nyligen ökade kraftigt. Normalt brukar det röra sig om några bokningar per dag, men den 24 mars kom 80 bokningssamtal, och några dagar senare 120 samtal. Därför har man beslutat att införa ett kvoteringssystem.

Det lokala hälsodepartementet har nu meddelat att de lokala barnen ska prioriteras från och med den 1 april. Antalet vaccinationer av barn som kommer utifrån ska begränsas till 120 per månad.

Obehöriga kan komma att stoppas

Månadskvoten på 120 nya tidsbeställningar betyder att varje mödra- och hälsovårdscentral kan ta emot mellan två och sju nya patienter, förklarade Li.

– Vi kommer att ha ett prioriteringssystem för nya patienter för att se om de är berättigade att komma. I sådana fall träder kvoteringssystemet in. Vi kommer också noga följa upp genomförandet av systemet och justera kvoten vid behov. Det kan till och med bli så att icke berättigade barn kan stoppas.

Enligt Li var mödra- och barnhälsocentralerna i Fanling och Kowloon City fullbokade i mars. Försöket med kvotsystemet med 120 barn startade den 24 mars och var fullt implementerat den 1 april.

Ingen brist på vaccin

Linda Woo, biträdande chef för hälsodepartementets läkemedelsavdelning sade:

– Hälsodepartementet har noga observerat användningen av vaccin. Om det blir nödvändigt kommer vi att köpa in mer vaccin från leverantörer i enlighet med villkoren i avtalet, för att säkerställa en stabil och tillräcklig försörjning. För tillfället finns ingen brist på vaccin i den offentliga hälso- och sjukvården.

Departementet kommer också att ha nära samarbete med professionella medicinska organisationer och vaccinleverantörer, för att övervaka vaccinationsservicen och tillgången i de privata hälsovårdssystemen.

Kwok Ka-ki, medlem av Hongkongs lagstiftande råd, välkomnade åtgärderna. Han tyckte att åtgärden visar att man lyssnat på föräldrarna i Hongkong, och föreslog att hälsodepartementet skulle införa kvoten med max 120 barn per månad mer långsiktigt.

Hongkongs vårdsystem fruktar anstormning efter vaccinskandal

SAGT I KINA: Giftiga vaccin och en giftig regim