Uttalande av NTDTV angående Internationella tävlingen i klassisk kinesisk dans


Nyligen har en organisation i Kina – bildad av Jiang Zemin för att tjäna hans syfte att förfölja Falun Gong – förtalat New Tang Dynasty Television (NTDTV) och den Internationella tävlingen i klassisk kinesisk dans genom www.chinanews.net. NTDTV gör härmed följande uttalande.

1) Den USA-baserade Divine Performing Arts Group gav sig i år ut på en världsturné och reste till fler än 30 städer i Europa, Nordamerika, Australien och Asien. Fler än 200 000 människor såg liveföreställningen. Oavsett ras, språk, utbildning eller kulturell bakgrund berördes alla djupt av föreställningen, som visade upp utomordentlig skicklighet och djupgående innehåll.

Den mest framträdande artistiska beståndsdelen som visade artisternas skicklighet och dramatiserade innehållet var klassisk kinesisk dans. För att ytterligare främja den rent sanningsenliga, rent medkännande och rent vackra danskonsten, såväl som att möjliggöra för världen att dra nytta av traditionell kinesisk kultur, beslutade NTDTV att anordna den ”Internationella tävlingen i klassisk kinesisk dans” för att bjuda in de talangfulla artister som är hängivna att främja traditionell kinesisk kultur för att fullgöra denna stora uppgift med oss.

2) Sedan dess grundande har NTDTV visat omsorg om det kinesiska folkets liv och mänskliga rättigheter, och har gjort stora ansträngningar för att exponera det kinesiska kommunistpartiets (KKP) lögner. NTDTV har rapporterat sanningsenligt om KKP:s förföljelse av Falun Gong . KKP har hämnats genom att använda varje politiskt, ekonomiskt, diplomatiskt och kulturellt verktyg det haft till sitt förfogande för att störa. För att misskreditera NTDTV har regimen tillgripit ryktesspridning, trakasserier och skrämseltaktik. De har försökt muta NTDTV:s affärspartners med löften om ekonomiska fördelar. De har använt spioner för att skaffa information om Divine Performing Arts föreställningar såväl som att störa föreställningarna i Korea.

KKP har gjort detta helt enkelt beroende på frustration och rädsla över att dess lögner avslöjats. Det falska uttalandet nyligen av en viss kinesisk danssammanslutning är bara ännu ett uppvisande av KKP:s svaga ryktesspridande taktiker.

3) Sedan det tog makten har KKP gjort allt för att förstöra Kinas traditionella kultur. Regimen har också tillägnat sig en slags traditionell kultur för att koka ihop en så kallad ”partikultur”. Denna partikultur genomsyrar allt i Kina och representerar KKP:s ”mjuka” metod för att vidmakthålla sitt onda styre. När det ställts inför NTDTV:s ansträngningar för att återuppliva och främja Kinas traditionella kultur, är partikulturen dömd till total kollaps. Det är därför som KKP visar sådan rädsla och sprider sådana ondskefulla rykten.

4) NTDTV är en oberoende media och har aldrig mottagit medel från någon politisk grupp, inklusive regeringar eller regionala myndigheter i andra länder, inte heller söker det politisk makt. NTDTV:s huvudsakliga mål är att förse allmänheten med objektiv rapportering, en varierad syn och ett utökat kulturellt utbyte mellan olika etniska grupper.

5) Traditionell kinesisk kultur har som sina kärnvärden att vörda Himmelen, hedra gudar, göra goda gärningar, och värdesätta moral, mänsklighet, rättvisa, sanning, visdom och tro. Det borde vara en regerings skyldigheter att bevara och föra vidare det bästa av denna kultur. KKP är dock – väglett av ateismen, och utnyttjande våld och lögner för att bibehålla sitt grepp om makten – fullkomligt inkapabelt att bevara traditionell kinesisk kultur.

Som en icke-regeringsorganisation har NTDTV accepterat det stora ansvaret att återuppliva och fortsätta Kina nationella arv. Som en del av NTDTV:s ansträngningar för att främja autentisk kinesisk kultur är den Internationella tävlingen i klassisk kinesisk dans en helt enkelt storartad händelse. NTDTV kommer att fortsätta främja traditionell kinesisk kultur och fortsätta exponera KKP:s grymheter och lögner, såväl som att sträva efter att hjälpa Kina bli ett fritt och diversifierat samhälle så snart som möjligt.

6) Vi uppmuntrar varmt och välkomnar professionella dansare och allmänheten att titta på och njuta av tävlingen live eller på TV. Se lokala tablåer för datum och tider.

New Tang Dynasty Television

Översatt från engelsk version.