Utställning med döda kroppar stoppas i New York


New Yorks statsåklagare har stängt en utställning med ”plastinerade” döda människokroppar. Utställningsföretaget som har erhållit kropparna i Kina har inte kunnat styrka att kropparna inte kommer från avrättade personer eller att personerna givit sitt samtycke.

– Den råa verkligheten är att Premier Exhibitions har gjort profit på att visa upp kvarlevorna av individer som kan ha torterats och avrättats i Kina. Trots upprepade dementier är det nu klart för oss att Premier själva inte kan förklara omständigheterna kring individernas dödsfall. Premier kan heller inte förankra att dessa personer samtyckte till att deras kvarlevor skulle användas på det här viset, sade åklagaren i ett pressmeddelande. Alla som besökt utställningen är berättigade återbetalning av biljettpriset.

Kropparna bevaras och animeras genom så kallad plastinering, en teknik i vilken huden avlägsnas och kroppsvätskorna ersätts med plast. Tekniken utvecklades av tysken Gunther Von Hagens, som är involverad i flera liknande utställningar.

Andra kroppsutställningar visas för närvarande i Nevada, New Jersey, Florida, Hawaii och Ohio.

I april presenterades en motion som skulle förbjuda import av förplastade människokroppar till USA.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-3/71344.html