Utrensning i kommunistpartitoppen
Xi Jinping, som väntas bli den nye ledaren för kommunistpartiet, i Folkets stora sal i Peking, 13 mars. (Lintao Zhang/Getty Images)


En grupp högt rankade partitjänstemän har organiserats för att rensa ut partimedlemmar, framför allt inom utrikesministeriet, ministeriet för offentlig säkerhet och ministeriet för statssäkerhet, enligt en artikel i Hongkongtidskriften Trend.

Gruppen leds av vicepresident Xi Jinping, som väntas efterträda Hu Jintao som partiets ledare, och den kommer att samla information från medlemmar av viktiga departement, partiorganisationer och i partiledningskretsar.

Utrensningen kommer att pågå från juni till augusti, och gruppen kommer att samla information om partimedlemmarnas utlandskontakter och relationer med utländska politiker; deras politiska ideologi och ställningstaganden till stora händelser som rör partiet; de ekonomiska aktiviteterna på organisationer med avdelningar utomlands; och nuvarande partimedlemskapsstatus för nära familjemedlemmar och släktingar.

Andra tjänstemän i gruppen är de som väntas bli medlemmar i artonde politbyråns ständiga utskott, inklusive chefen för centralkommitténs organisationsavdelning, Li Yuanchao, chefen för centralkommitténs generalkontor, Ling Jihua, vice premiärminister Wang Qishang, och ministern för offentlig säkerhet, Meng Jianzhu, som tagit över kontrollen av partiets säkerhetsapparat från Zhou Yongkang, chefen för politisk-rättsliga utskottet.

Kanada-baserade politiska kommentatorn Wen Zhao, tror att utrensningen som riktar sig mot högt uppsatta avdelningar inom partiet, som ministeriet för offentlig säkerhet och ministeriet för statssäkerhet, kan vara en reaktion på Wang Lijun- och Bo Xilai-skandalerna som skakat om partiets ledning.

Efter att Chongqings tidigare polischef, Wang Lijun, flydde till USA:s ambassad i Chengdu i februari, har det kommit fram uppgifter om att Wang lämnat över hemliga dokument om Zhou Yongkangs och Chongqings tidigare partichef Bo Xilais försök att ta makten från Xi Jinping. Wang ska också ha lämnat över information om organskörd på levande Falun Gong-utövare samt korruption och brott som begåtts av höga tjänstemän inom partiet.

Tidigare i månaden har medier också uppmärksammat att en viceministers privatsekreterare på ministeriet för statssäkerhet greps i Hongkong för att ha spridit hemlig information till USA om Kinas underrättelseaktiviteter. Enligt Wen Zhao kan utrensningen vara beordrad för att eliminera partimedlemmar som är illojala mot de nuvarande ledarna för att på så vis göra en omflyttning i den högsta ledningen.

– Partiets ledare känner att de inte har tillräcklig kontroll över viktiga organ som ministeriet för offentlig säkerhet och ministeriet för statssäkerhet. De är också osäkra om de kan lita på personerna som arbetar på dessa departement. Dessa departement kontrollerar en stor mängd information som direkt kan påverka partisystemets överlevnad.

Tilläggsrapportering av Ariel Tian

Översatt från engelska.