Utredare kände till Estonias last


Den internationella haverikommission som utredde Estonias förlisning kände till att färjan hade fraktat militärt material. Det har utredningens förre ordförande avslöjat för parlamentariker i Estland.

– Vid vårt första möte förnekade Uno Laur kunskap om transporterna. Men för någon månad sedan ändrade han sig och medgav att haverikommission känt till och diskuterat dem, säger Evelyn Sepp som är vice ordförande i den parlamentskommission i Estland som i ett och ett halvt år utrett militärfrakten på Estonia.

Enligt vad estländaren Uno Laur uppgav i den bandade intervjun, analyserade haverikommissionen uppgifterna och kom fram till att de inte hade något samband med Estonias förlisning. De nämndes aldrig i slutrapporten 1997.

Den nuvarande estländska parlamentskommissionen har intervjuat 56 personer och skulle lagt fram sin rapport för tre veckor sedan. Men det råder stor oenighet om innehållet.

På måndag ska rapportens slutsater diskuteras.

– Vår uppfattning är också att fraktgodset ombord på Estonia inte var orsak till förlisningen men blev orsak till hemlighetsmakeriet kring olyckan, säger kommissions ordförande Margus Leivo.

Hans påstående tillbakavisas av vice ordföranden.

– Jag är chockad över att han kan säga så. Vi har inte underlag vare sig för att dementera eller bekräfta detta, säger Evelyn Sepp.

Leivo och Sepp är eniga om en sak, att kommissionen inte vet om det förekom några militära transporter på Estonia olycksnatten mellan 27 och 28 september 1994.

Evelyn Sepp har skrivit ett eget förslag till slutsatser. Hon vill att Estland ska be Sverige om namn på de myndighetspersoner som medverkade i de kända militära transporterna. Hon vill också veta vad frakten bestod av.

Estland, Finland och Sverige bör också, enligt Sepp, omförhandla avtalet om gravfrid, så att nytt bevismaterial kan hämtas från vraket.