Utgivaren ansvarig för oöverskådligt material
Första sidan av flera svenska tidningar den 11 september 2001. (Foto: AFP/EPA/Torbjörn Gustafsson)


Ansvarig utgivare för dn.se är ansvarig för alla artiklar som är sökbara via tidningarnas nätupplagor, alltså oberoende när de lagts in, enligt en dom i Högsta Domstolen i förra veckan.

Förra året stämde en företagare Dagens Nyheter för förtal i en artikel som tidningen skrev 2006. Det året var Jan Wifstrand ansvarig utgivare medan Gunilla Herlitz var ansvarig utgivare när stämningen lämnades in. Herlitz var den som fälldes för förtal och ska betala skadestånd till företagaren.

Herlitz menar att hon inte hade att ta ställning till några utgivarmässiga beslut innan hon utsågs till utgivare och därför inte hade ansvar för artikelns uppgifter. Databasen innehåller dessutom en oöverskådlig mängd information.

Ärendet var först hos Tingsrätten innan den prövades i högre instans. Slutligen avgjorde Högsta domstolen att Herlitz var ansvarig för databasen.

Databasen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen och ska ha en utgivare. Ansvaret för yttrandefrihetsbrott i databasen ligger på utgivaren, står det i lagtexten.

Högsta domstolen anser att Herlitz var ansvarig utgivare för databasen dn.se där artikeln fanns tillgänlig för vem som ville läsa den. När artikeln hade lagts in spelar ingen roll, Herlitz hade totalansvaret för allt i databasen.

SvD skriver att de har cirka 800 000 artiklar från 2002 fram till idag och som chefredaktören, i egenskap av ansvarig utgivare, är ansvarig för. De flesta artiklarna har han aldrig tagit ställning till. Om SvD publicerar hela sitt arkiv från 1884 och framåt, då blir utgivaren formellt ansvarig för artiklar som skrevs för 130 år sedan.

”Det enda rimliga är därför att regeringen omedelbart utreder en preskriptionsgräns för digitala publiceringar”, skriver Fredric Karén, SvD:s chefredaktör.

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, skriver i ett pressmeddelande:

”Regeringen måste nu ta initiativ till en omedelbar lagändring. Och det brådskar. Yttrandefrihetskommitténs förslag, som gällde arkivdatabaser, att den som är ansvarig utgivare vid publiceringstillfället samt preskriptionstid framåt för brottet, måste vara det enda rimliga med dagens teknik.”