Utbrott av blödarfeber i östra Kina


Ett utbrott av blödarfeber orsakat av Hantanvirus (även känt som Hantavirus) har dödat minst 13 personer och smittat 249 i staden Qingdao i Shandongprovinsen, enligt Central News Agency.

Enligt Chinese Broadcasting Net sade Jiang Fachun, chef för Qingdaos center för sjukdomskontroll: ”Sedan utbrottet av Hantavirus i Qingdao i oktober har epidemin rasat på och även spritt sig.”

Enligt artikeln har många av Qingdaos invånare lämnat staden, skräckslagna och arga på lokala myndigheters oförmåga att kontrollera spridningen av epidemin. Folk från andra områden undviker också att komma till Qingdao.

Hantanvirus leder till en sällsynt men dödlig sjukdom. Människor smittas med viruset av infekterade gnagare. Omkring 35 procent av de som smittas av viruset dör. Epidemin i Qingdao är en del av ett asiatiskt Hantanvirus som kan orsaka blödarfeber och njurproblem. 

Epidemiologer säger att bönder på landsbygden ofta får blödarfeber av virus, särskilt på vintern, när möss flyttar in i folks hus. Artikeln citerade ett pressmeddelande från Shandongprovinsens hälsodepartement där det stod att antalet Qingdaoinvånare som smittats med Hantanvirus ökade i oktober och nådde 140 fall i november. De som behandlats är mellan 12 och 69 år.

Qingdao är ett område där blödarfeber är vanligt. Eftersom symptomen till en början liknar en vanlig förkylning misstas den allvarliga sjukdomen ofta för det. När patienter tas till sjukhus är de flesta i ett kritiskt tillstånd. Nästan alla de som smittats i Qingdao bor på landet, och flera som dött har varit unga och i övrigt friska, enligt artikeln.

Översatt från engelska