USA:s ambassadör höll samtal med människorättsadvokater i Peking
USA:s ambassadör Jon Huntsman på en presskonferens i Peking tidigare i år. (CHINA OUT AFP PHOTO)


USA:s Ambassadör i Kina, Jon Huntsman, träffade fem kinesiska människorättsadvokater på den amerikanska ambassaden i Peking den 9 december. Enligt Jiang Tianyong, en av advokaterna som deltog, kan detta möte få djupgående och viktiga positiva följder på lång sikt.

Förutom Jiang deltog Li Fangping, Zhang Kai, Wang Guangze och Dai Jinbo i mötet med Huntsman, som varade i nästan två timmar. Huntsman förstår kinesiska och även fast en tolk var närvarande behövdes bara lite tolkning för att klargöra vissa viktiga punkter. Huntsman och de fem kinesiska människorättsförsvararna hade en omfattande diskussion om breda och viktiga ämnen.

– Med tanke på att vi var såpass många inbjudna trodde vi först att mötet bara var en symbolisk gest. Vi trodde vi skulle få 30-40 minuter. Det visade sig dock att vi alla fick god tid på oss att presentera de problem vi arbetar med, sade Jiang.

Den amerikanska regeringen hade försökt arrangera ett liknande möte under president Obamas besök i Kina nyligen, men det gick inte. Den kinesiska regimens försökte dock inte hejda detta möte, och enligt Jiang var ambassaden mycket diskreta när de arrangerade det.

– De ändrade mötestiden två gånger och informerade oss personligen båda gångerna. De kontaktade oss inte via telefon. Jag upplevde det som ett väl uttänkt arrangemang. De meddelade oss personligen och det förekom inga läckor. Det var därför mötet kunde äga rum på ett framgångsrikt sätt, sade Jiang.

Det var den amerikanska ambassaden som själva bestämde vilka advokater som bjöds in.

Enligt den Taiwanesiska nyhetsbyrån Central News Agency stod faktiskt alla fem advokaterna under polisövervakning.

Enligt advokaterna lyssnade ambassadören noga på frågor som handlade om religion och mänskliga rättigheter i Kina. Huntsman sade att han avsåg träffa dem igen i framtiden. Han sade även att han skulle komma med förslag till den kinesiska regeringen gällande trosfrihet och lagliga rättigheter för medlemmar av huskyrkor.

Dai noterade emellertid att Huntsman inte verkade veta mycket om människorättsfrågor i Kina innan mötet.

– Jag blev överraskad att han inte verkade ha mer av bakgrunden till de frågor vi diskuterade, sade Dai.

Den kinesiska regimen har inte kommenterat mötet eller utsatt advokaterna för några påtryckningar.

– Vi vet ju i och för sig inte vad som kommer hända framöver, tillade Dai.

Jiang talade om betydelsen av mötet.

– Det är USA:s plikt att ägna uppmärksamhet åt mänskliga rättigheter i Kina. en ambassadör placeras i ett land för ett annat lands räkning. Han bör skapa kontakter både med officiella företrädare för landet och dess folk. Regeringens enda plikt är att representera folket. Det är folket man bör fokusera på, eftersom de har den verkliga makten.

Jiang sade att han inte väntade sig några negativa konsekvenser av mötet. Tvärtom, sade han, kan de positiva följderna av diskussionen visa sig bli viktiga och långtgående.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26578/