USA förhör fångar i Etiopien
Somaliska soldater håller krigsfångar under uppsikt. Flera hundra människor, bland dem kvinnor och barn, har i hemlighet förts från Kenya och Somalia till ökända fängelser i Etiopien. (Foto: AFP/Jose Cendon)


CIA och FBI leder förhör med misstänkta terrorister i hemliga etiopiska fängelser, kända för tortyr och övergrepp, enligt människorättsgrupper och diplomater. Svenskar kan finnas bland de förhörda.

Flera hundra människor, bland dem kvinnor och barn, har i hemlighet förts från Kenya och Somalia till ökända fängelser i Etiopien. Där hålls de fängslade utan åtal och utan att få träffa vare sig advokater eller sina familjer. Agenter från den amerikanska säkerhetstjänsten CIA och den federala polisen FBI har förhört ett antal ”särskilt intressanta” fångar från 19 länder, däribland åtminstone en svensk, enligt människorättsgrupper, jurister och diplomater. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.

Minst fyra svenskar greps
vid gränsen mellan Somalia och Kenya efter det att Somalias islamistregim störtades av etiopiska styrkor i slutet av förra året. Via Kenya och Somalia fördes de sedan till Etiopien, där personal från UD har besökt dem. En av dem, en 17-årig flicka, har frigivits och kom förra veckan hem till Sverige. Hon vittnar om att amerikanska agenter besökt det fängelse där hon hölls, för att bland annat ta DNA-prov på fångar. Övriga svenskar antas fortfarande vara fängslade.

Tre personer med svensk anknytning sitter alltjämt frihetsberövade i Etiopien, bekräftar utrikesdepartementet för TT. En av dem är svensk medborgare med somalisk bakgrund, en är svensk medborgare med ”annan utländsk bakgrund”. Den tredje har permanent uppehållstillstånd i Sverige, men behandlas enligt UD som om han vore svensk medborgare.

De tre har besökts
av UD, och svenska Säkerhetspolisen har ”varit UD behjälpligt” i ärendet. Departementet arbetar gentemot de etiopiska myndigheterna för att ”de frihetsberövades rättigheter ska tillgodoses och att deras fall ska hanteras i en ordinarie rättsprocess.”

Vad detta konkret innebär, och hur Säpos roll ser ut, avslöjar UD inte.

-Vi svarar i princip inte på någonting om det här eftersom det är ett så känsligt ärende, och man är orolig över att det inte gynnas av att vi går ut och pratar om det, säger Sofia Karlgren vid UD:s presstjänst.

Vad som är känsligt i ärendet kan hon inte säga. Sekretessnivån har bestämts av UD:s konsulära enhet, som arbetar med fallet, och UD:s presschef Nina Ersman.

Andra fångar har deporterats från Kenya, dit många somalier flydde vid den etiopiska inmarschen. Ytterligare ett par hundra människor – de flesta etiopier – greps i Somalia, enligt en människorättsgrupp och en somalisk regeringskälla.

-Var och en av dessa
regeringar har spelat en skamlig roll och misshandlat människor på flykt ur en krigszon. Kenya har i hemlighet utvisat människor, etiopierna har fåt tiotals att försvinna och amerikanska agenter har rutinmässigt förhört människor som hålls hemligt fängslade, säger Georgette Gagnon, biträdande Afrikachef för Human Rights Watch (HRW).

FBI medger att fångar har förhörts, men hävdar att man bara fått begränsat tillträde till ”vissa individer av intresse”. CIA vägrar att uttala sig om eventuella förhör.

Enligt diplomatkällor har dock USA en pådrivande nyckelroll.

HRW:s terrorexpert John Sifton går ännu längre. I ett mail kallar han systemet för ett ”decentraliserat, utlokaliserat Guantanamo”.