USA avsätter 20 miljoner dollar för att bekämpa barnarbete
Egyptiska pojkar polerar aluminiumplåtar på ett industriområde i centrala Kairo den 26 april 2000. Deras händer och ansikten färgas av aluminium damm. (Foto: Marwan Naamani/ AFP/ Getty Images)


USA:s arbetsmarknadsdepartement har beviljat 20 miljoner dollar för att bekämpa barnarbete i Egypten, Jordanien, och Bolivia.

Dessa tre länder har antagit lagar för att förhindra eller reglera barnarbete, men i praktiken är det fortfarande ganska vanligt och ses till och med som nödvändigt.

Bidraget fokuserar på att ge barn utbildningsmöjligheter, och att minska behoven i fattiga familjer så att barnen inte behöver arbeta, säger meddelandet.

FN:s internationella arbetsorganisation uppskattar att det i hela världen finns 211 miljoner barn i åldrarna mellan fem och fjorton år som arbetar för att hjälpa till med familjens försörjning, och arbete är inte alltid bra. Egypten har ratificerat ILO: s konvention 138 som fastställer en minimiålder på femton år för att arbeta.

Lagarna efterlevs dock inte och det finns uppskattningsvis 1,3 till 3 miljoner barnarbetare, av vilka de allra flesta arbetar inom jordbruket. De 9,4 miljoner dollar som beviljats från arbetsmarknadsdepartementet till World Food programmet kommer att användas till att servera mat i egyptiska skolor samt livsmedelsransoner till elevernas familjer för att minska behovet av att barn arbetar på fälten.

Jordansk lag förbjuder barn under 16 från att arbeta och har skolplikt till 15 års ålder. Ändå rapporterade det internationella initiativet för att avskaffa barnarbete att tiotusentals barn arbetar, många under farliga förhållanden i många olika sektorer i Jordanien.

– Att stoppa barnarbete är ett mål för oss. Att utrota barnarbete är en nödvändig uppgift som binder oss alla samman och har globala fördelar för alla, säger arbetsmarknadsminister Hilda Solis, i meddelandet.

I Bolivia är barnarbete något som måste regleras, men inte något som bör utrotas.

Bolivianska enskilda organisationer strävar inte efter att stoppa barnarbete, men arbetar för att förena barnarbetare och ge dem bättre arbetsvillkor. I en rapport för International Reporting Project, som ger journalister möjligheter att skriva om fördolda frågor över hela världen, skrev författaren Helen Coster på Forbes att fackliga barnarbetare säger att ”barnarbete är en nödvändighet född ur fattigdom”.

Hellre än att stoppa barnarbete vill fackföreningsmedlemmar i Bolivia försöka reglera arbetsvillkoren, och enligt Helen Coster, vill de ha löner som är jämförbara med vad vuxna tjänar, säkrare arbetsmiljö, bättre sjukvård och initiativ för att skapa en gemenskap för arbetande barn.

Frivilligorganisationen väljer att reglera barnarbete av rädsla för att ett försök till totalstopp skulle förvärra för barnen.
”Vi kommer inte att föreslå att allt barnarbete upphör, då skulle det bli ännu mer svarta arbeten under ännu värre förhållanden,” säger Jorge Domic, psykolog och chef för social utbildningen i den bolivianska ideella föreningen Fundación La Paz, som Helen Coster citerar.

Majoriteten av de över 310 000 barnarbetarna i Bolivia arbetar i gruvor, under förhållanden så farliga att de aldrig vet om de kommer tillbaka levande efter en dags arbete. Enligt en förteckning över varor som produceras av barnarbetare som publicerats av ILAB i december förra året är guld, silver, zink och tenn fyra av de sex produkter i Bolivia som framställs genom barnarbete. På listan finns 128 varor från 70 länder som nu produceras under oacceptabla former av barn och tvångsarbetare.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48604/