Ursprungsfolk i Amazonas väljer att vara isolerade
Ett flygfoto av en isolerad stam i Amazonas regnskog. De här människorna lever i gränstrakterna mellan Peru och Brasilien. Bilden tagen 2011. (Foto: © Gleison Miranda/Funai/ Survival /UncontacTedtribes.org /BrazilPhotos)


De häpnadsväckande bilderna av en isolerad brasiliansk stam tagna från ett flygplan för några år sedan fängslade många människor.

En del människor häpnade över att höra att medan Nasa skickar rymdfarkoster till olika planeter i sökande efter liv, finns det fortfarande små människogrupper på vår egen planet som lever kvar i fullständig isolering från resten av världen.

Isolerade stammar finns i dag i Asien, Oceanien och Sydamerika, där de lever i täta skogsområden.

Enligt Glenn Shepard, antropolog vid Goeldi Museum i Belém, Brasilien, lever de flesta isolerade grupperna i Amazonas regnskog längs gränsområdena mellan Peru, Brasilien, Bolivia och Colombia.

Det är svårt att veta exakt hur dessa stammar lever eftersom de undviker kontakt med omvärlden, men vissa undersökningar kan göras genom att man följer deras spår i skogen.

Är det här ursprungsfolkets ”drömträning” nyckeln till fred?

Isolerar sig efter storskalig massaker

Shepard, som har arbetat med olika inhemska stammar i Peru, Brasilien och Mexico i 25 år, säger att de flesta okontaktbara grupperna väljer att leva isolerade eftersom de flydde från en storskalig massaker under gummiboomen i Amazonas vid förra sekelskiftet.

– De omänskliga arbetsförhållandena och grymma bestraffningarna av inhemska arbetare i Putomayoregionen mellan Peru och Colombia blev skarpt kritiserade av den amerikanska kongressen och den brittiska regeringen 1913, säger Shepard.

Många i ursprungsbefolkningen dog under dessa förhållanden och andra blev assimilerade till lokala folkgrupper. Vissa har dock valt att isolera sig från omvärlden, förklarar Shepard.

– Några av dessa har förblivit isolerade fram till idag.

Tidigt i koloniseringsprocessen var den brasilianska regeringens inhemska politik inställd på att attrahera och kontakta ursprungsbefolkningen och få dem integrerade i samhället. Men enligt den regeringsdrivna stiftelsen, National Indian Foundation (Funai), såg man med tiden att den policyn ledde till död och usla livsvillkor för de infödda.

Skyddade rättigheter

Efter 1980 års konstitution ändrade Brasilien inriktning och gav upp tanken på integration av ursprungsbefolkningar. Istället erkände man deras seder och bruk, språk, tro och rätten till sin mark.

– Policyn som antogs för de isolerade stammarna förändrades från en påtvingad kontaktform till att främja och skydda deras rättigheter, säger en representant för Funai.

– Det innebär att dessa människors önskan att förbli isolerade bör respekteras mer och att staten måste ge förutsättningar för att så sker.

Funai övervakar nu de isolerade stammarnas territorium för att hålla eventuella inkräktare borta.

– Det finns idag 32 bekräftade isolerade indianstammar och ytterligare andra utreds fortfarande. En mängd information har redan samlats in från varje grupp och deras landområden övervakas kontinuerligt och lämnas orörda, säger Funais representant.

Jonna bytte storstaden mot by i Norrland

Kontakt undviks

Idag tas ingen kontakt med stammarna eftersom närkontakt kan utsätta dem för smitta av infektionssjukdomar. Det förflutna har visat att möten med andra människor kan få tragiska följder med hög dödlighet för staminvånarna.

Sannolikheten för våldsamma konfrontationer med urinvånarna om de ser utomstående inkräkta på deras land är en annan anledning att undvika kontakt.

Shepard, som skriver och gör dokumentärfilmer om människor i Sydamerika, var nära att råka illa ut i mötet med den isolerade nomadiska stammen Mashco-Piro. Stammen dödade en av hans infödda vänner som trodde att han hjälpte dem för att få kontakt, men istället hade han tydligen skrämt dem.

Mashco-Pirofolket isolerade sig själva och övergav jordbruket sedan de massakrerades av gummijägarna.

– Det är viktigt att inse att respekt för stammarnas isolering är samma sak som att respektera deras rätt till överlevnad, säger Shephard.

– Vissa turister är fascinerade och vill se primitiva ursprungsbefolkningar ”nakna och rena” som i något slags Jurassic Park. Vissa inser inte att de bara vill vara ifred och att inte respektera det kan vara mycket farligt, säger han.

Falungong ser fram emot ett nytt Kina