Uppskruvat tonläge kring Kinas oljerigg utanför Vietnam
Kina-kritiska demonstranter under en demonstration i centrala Ho Chi Minh-staden den 11 maj. I en av Vietnams största demonstrationer mot Kina någonsin protesterade man mot att Kina har placerat ut en oljeplattform. (Foto: LE QUANG Nhat/AFP/Getty Images)


Vietnams premiärminister Nguyen Tan Dung skrädde inte orden när han kritiserade Kinas nya oljeplattform i närheten av omstridda vattnen. Under plenarsessionen i Sydostasiatiska nationers förbund (ASEAN) på söndagsmorgonen anklagade han de kinesiska ledarna för att hota freden i regionen.

Han sade att Kina skickade borrningsfartyg till omstridda vatten nära Vietnam, och att de eskorterades av 80 beväpnade fartyg och militärflyg. Han sade att de kinesiska fartygen ”gick bärsärkagång” med sina brandslangar, rammade vietnamesiska fartyg och skadade flera passagerare ombord.

Kina erkände på torsdagen att kinesiska fartyg använde vattenkanoner mot vietnamesiska fartyg, men hävdade att inga kinesiska örlogsfartyg var närvarande, enligt AP. Yi Xianliang, Kinas biträdande generaldirektör för Departementet för gräns- och havsfrågor, anklagade då vietnamesiska fartyg för att ramma kinesiska fartyg.

Incidenten ägde rum den 4 maj när det statliga kinesiska oljebolaget CNOOC började bygga en oljerigg 120 sjömil från Vietnam i vatten som både Vietnam och Kina gör anspråk på. Båda länderna påstås ha sänt örlogsfartyg till området och kinesiska fartyg påstås ha rammat två vietnamesiska fartyg.

En video från incidenten publicerades på nätet. Den visar ett kinesiskt fartyg med en stor fast kanon som rammar och jagar en vietnamesisk polisbåt. Videon visar en av de skadade vietnamesiska passagerarna liggande på marken med en skada i huvudet, samt en skadad sida av det vietnamesiska fartyget.

De kinesiska fartygen ser ut att vara från Kinas kustbevakning, men är beväpnade och eskorterades enligt uppgift av kinesiskt flyg.

Dagen efter incidenten meddelade Kina att man skulle fortsätta att borra efter olja i vattnen nära de omtvistade Paracelöarna i Sydkinesiska havet.

Nguyen Tan Dung anklagade Kina för att bryta mot internationell rätt med sin oljeplattform, och sade att Kinas agerande ”var ytterst farligt och ett direkt hot mot freden, stabiliteten, säkerheten, och sjösäkerheten i Östra havet [Vietnams namn för Sydkinesiska havet]”.

Han uppmanade också andra ASEAN-länder, och människor runtom i världen, att protestera mot Kinas agerande i omtvistade vattnen, och att stödja Vietnam.

Han nöjde sig dock inte med detta. På söndagen publicerades affischer för en ny informationskampanj på hans hemsida, som var fyllda med vietnamesiska patriotiska slagord och bilder som fördömer Kina. De flesta är skrivna på vietnamesiska. Några på engelska lyder ”Vietnam ber om fred, Kina svarar med krig!” Och ”Kina, försvinn från vietnamesiska vatten!”

Över 1 000 personer samlades utanför den kinesiska ambassaden i Hanoi på söndagen för att protestera mot Kinas oljerigg. Enligt en militärveteran som intervjuades av AP var protesten en av de största någonsin i Vietnam riktade mot den kinesiska regimen.

Protesten följde på en liknande samling utanför det kinesiska konsulatet i Ho Chi Minh-staden. Nära 100 personer samlades för att protestera mot Kinas agerande. Enligt AP åtföljdes protesterna av ett uttalande som fick stor spridning på Facebook: ”Inför farliga kinesiska aggressioner i syfte att annektera det heliga Östra havet, källan till vietnamesers försörjning i generationer, är vi fast beslutna att inte kompromissa.”