Uppkomsten av de kinesiska tecknen
Legenden berättar att uppfinnaren av de kinesiska tecknen, Cāngjíe, hade fyra ögon och åtta pupiller. (Illustration:Wikipedia.org)


Forntida texter berättar historien om Cangjie som steg ner från himlen för att överlämna de kinesiska tecknen till människorna. Det sägs att när Cangjie hade slutfört sin uppgift regnade det hirs från himlen och från underjorden hördes klagan och tjut från spöken.

Västerlänningar tycker för det mesta att kinesiska tecken är helt obegripliga. Det kinesiska skrivna språket är ett av de äldsta och mest spridda. En del anser att det är det rikaste och mest komplexa språket, med lager efter lager av innebörder.

Det finns så många aspekter av detta rika, forntida språk, såsom struktur, form, stil och betydelse att det kan vara värt att tillbringa lite tid med dessa tecken.

Förhistoriska människor i öst använde en metod som kallades att knyta knutar för att kommunicera. För mer än 2 000 år sedan använde man ”orakelbens” tecken. Man graverade in frågor på sköldpaddeskal och höll dem över eld. Sprickor i skalet kom att ge svaren på frågorna.

Qin Qihua, kejsaren som enade Kina, beordrade sin premiärminister Li Si att katalogisera och standardisera de olika skrivformerna som användes i hans kejsardöme. Det första kinesiska uppslagsverket på 3 300 tecken introducerades år 220 före Kristus.

Tre hundra år senare, år 121 efter Kristus, undersökte och komponerade forskaren Xu Shen nästa systematiska uppslagsverk som fick namnet Shuo wen jie zi. Xu Shen utökade det ursprungliga uppslagsverket till 10 516 tecken och grupperade dem under 540 radikaler.

Nästa stora förändring kom under Qingdynastin då kejsare Kang Xi år 1717 systematiserade 40 000 tecken med 214 radikaler i sitt lexikon, Kang Xi zi dian.

1967 förenklade det kinesiska kommunistpartiet de traditionella kinesiska tecknen. Pin Yin utgjorde bryggan mellan kinesiska och de västerländska språken. Under kommuniststyret använder större delen av Fastlandskina de förenklade tecknen, men Taiwan, Hong Kong, Macau och Japan fortsätter att använda de traditionella.

De forntida människorna trodde att den legendariske Gule Kejsaren, som man ansåg vara far till det kinesiska folket, beordrade Cangjie att utveckla att sätt att skriva som skulle ersätta metoden att knyta knutar.

Det sägs också att Cangjie såg en himmelsk varelse i skyn och ritade det första kinesiska tecknet genom att imitera dess form. Cangjie observerade sedan alla naturliga objekt och skapade motsvarande tecken för dem. Cangjie blev befordrad av den förtjuste Gule Kejsaren som till och med reste tempel till hans ära.

Det kinesiska systemet av traditionella tecken kan mycket väl vara mer än bara ytterligare ett språk att behärska. I den forntida kinesiska kulturen ansåg man att det fanns ett fundamentalt band mellan människan och det stora kosmos.

I och med uppkomsten av de kinesiska tecknen trodde man att människan kunde återvända till detta gudomliga ursprung, vilket skulle föra henne bortom varelserna i de lägre rikena.

Inte undra på att spökena i underjorden klagade och tjöt. Vad gäller människorna däremot, är det kanske vår tur att le och applådera.

Översatt från engelska