Universitetssjukhus i Peking bekräftar banker för levande hud


Den 20 september i år ringde en reporter från radiostationen Sound Of Hope hudkliniken på Pekinguniversitetets folksjukhus för att höra sig för om hudtransplantationer. Läkaren han talade med avslöjade att levande hud av den typ som krävs levereras direkt till sjukhuset från hudbanken.

En läkare vid namn Li från transplantationsavdelningen på kliniken berättade för reportern att om han behövde hud från en tredje part finns det en hudbank som drivs av staten som kan förse med en passande donator. Li nämnde även att huden kommer från unga, levande personer. Följande är en översättning av en utskrift från det inspelade samtalet:

Reportern: Har ni hud från dödsdömda fångar?

Li: Menar du allograft-hud [hud från annan person] ?

Reportern: Ja.

Li: Givetvis. Vi har en bank för sådana hudtransplantat.

Reportern: Hur fungerar banken?

Li: Vår hudbank lagrar bara hud från levande personer. Vi använder inte hud från döda människor eftersom cellerna då är döda och det är ingen idé att transplantera dem. Huden förvaras i ett flytande odlingsmedium och håller sig vid liv i ett dygn.

Reportern: Jag vill ha hud från en ung, frisk person. Är det möjligt?

Li: Definitivt.

Li avslöjade vidare: Hudbankerna förses av ett nationellt nätverk. Vi beställer en specifik typ av hud och det levereras omedelbart från någon av bankerna. Alla banker är samordnade och hör till ett nätverk som är godkänt av regeringen. Det finns åtta hudbanker i landet, en av dem här i Hebeiprovinsen.

Denna intervju är samstämmig med resultatet av en internationell undersökning om transplantationer i Kina. Intervjun bevisar att det finns en stor levande transplantationsbank som är organiserad av regeringen. Den kinesiska regeringen anklagas för att skörda organ från levande Falun Gong-utövare och dödsdömda fångar för att tillgodose det nationella organbehovet.

Översatt från