Universitet dömt för diskriminering


Tre kvinnor som inte kom in på en utbildning får skadestånd för att ha diskriminerats av Örebro universitet.

Örebro tingsrätt dömer universitetet att betala 75 000 kronor vardera till kvinnorna.

De tre kvinnorna hade sökt till hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet 2005. Men de kom inte in. Den könskvotering universitetet tillämpade innebar att män antogs, trots att kvinnorna hade bättre meriter.

Kvinnorna stämde universitetet för könsdiskriminering och krävde ett skadestånd på 75 000 kronor per person.
Enligt Örebro tingsrätts dom i dag har universitetet åsidosatt förbudet mot diskriminering i likabehandlingslagen. Därför ska staten ersätta kvinnorna.

-Det känns bra att vi vunnit i den här viktiga frågan så att andra kanske slipper detta, säger 21-åriga Caroline Nilsson, en av de tre kvinnor som stämde Örebro universitet.

-Det är en glädjande och mycket viktig dom. Den slår fast att det inte är tillåtet att diskriminera sökande vid antagning till högskolan utifrån kön. Det är en upprättelse för de tre kvinnor som trots bättre meriter nekats plats till förmån för män, säger Gunnar Strömmer, kvinnornas juridiska ombud och verksam i stiftelsen Centrum för rättvisa.

I Örebro, Karlstad och Uppsala är det kvinnor som kvoterats bort. Det är ingen slump, hävdar Gunnar Strömmer.

-Bakgrunden är helt enkelt att kvinnor generellt är överrepresenterade bland studenterna, och på vissa utbildningar är det väldigt tydligt. Det är på sådana utbildningar som kvoteringar drivits igenom, säger Gunnar Strömmer.

Tingsrätten skriver i domen att Örebro universitets förfarande kan ses som en kvalificerad form av särbehandling, det vill säga könskvotering. Men positiv särbehandling vid olika meriter är inte tillåtet – det är alltså inte tillåtet att ge det underrepresenterade könet företräde om de har sämre meriter, enligt domen.

Ett parallellfall inträffade vid Karlstads universitet. Där nekades tre kvinnor plats på sjuksköterskeprogrammet, trots att de hade bättre meriter än de män som antogs. Karlstads universitet har, utan rättegång, beslutat att betala kvinnorna 75 000 kronor vardera.

Ett fall av diskriminering av studenter har avgjorts i Högsta domstolen (HD). I fjol dömdes Uppsala universitet för olaga diskriminering efter att ha kvoterat in studenter på juristutbildningen utifrån etnisk bakgrund. Två kvinnor som inte kom in, trots bättre meriter, fick skadestånd på 75 000 kronor vardera.

Det är i dag oklart om Örebro universitet kommer att överklaga tingsrättens dom.

-Universitetsledningen kommer att sammanträda under veckan, resonera med vårt juridiska ombud och studera domskälen. Sedan får vi se om vi går vidare, säger universitetsdirektör Johan Lundborg.

Universitetet har försökt följa statsmaktens intentioner, fortsätter han och syftar på ökad jämställdhet.

Universitet valde att tillämpa ett alternativt urval till ett fåtal av utbildningsplatserna, just för att få in fler manliga studenter. Men domstolen hävdar att universitetet tolkat bestämmelserna fel. En underrepresenterad grupp kan få företräde endast om den har samma meriter.

-Man kan naturligtvis förstå kvinnorna i det här fallet, men rättsläget är oklart och det är därför vi hamnat i den här situationen, säger Johan Lundborg.