Unik frukträdsskog hotad


Kina håller på att ansöka om världsnaturarvsstatus för en värdefull skog med vilda fruktträd i den autonoma regionen Xinjiang. Skogen, som är på omkring 15 000 hektar, ligger i Yiliflodens dalgång i den autonoma Kazakiska prefekturen och har legat där i mer än tusen år.

Enligt Kinas statsstyrda nyhetsbyrå Xinhua består skogen av vilda fruktträd såsom aprikos, valnöt, mandel, plommon och körsbär. Skogen med vildäpplen betraktas som den största i Kina och anses välbevarad.

Enligt uppgift är det centralasiatiska vildäpplet en av de ursprungliga arter som planterats i Europa och USA. Skogen är viktig för världens biologiska mångfald och träden har listats som en prioriterad skyddsvärd art i Kina. Skogen har dokumenterats i ”China Red Cover Plant Book” sedan 80-talet.

Men enligt skogsvårdsbyråns talesman i Yiliprefekturen, Zhu Xinsheng, har hälften av skogen försvunnit på 50 år på grund av jordbruk och bete. Skogen har angripits av skadeinsekten praktbagge och riskerar att försvinna helt.

Chen Yunhua, chef för det kinesiska institutet för trädgårdsodling, sade att vissa fruktträdsskogar riskerar att försvinna på grund av de senaste årens jordbruksutveckling, gruvdrift, boskapsuppfödning och turism. Han varnade även för att praktbaggen riskerar att göra särskilt stor skada om man inte vidtar skyddsåtgärder. Om den här utvecklingen fortsätter kommer dessa skogar att helt försvinna inom en snar framtid.

Zhu Xisheng sade att Kina håller på att ansöka om ett skyddsprogram inom ramen för UNESCO:s världsnaturarv och arbetar även på att göra ett nationellt naturskyddsområde av den vilda fruktträdsskogen.