Unik advokatinsats i Kina
Wang Bo är en av de fängslade Falun Gong-utövare som de sex advokaterna försvarade.


För första gången sedan förföljelsen av Falun Gong startade 1999 i Kina har sex kinesiska advokater försvarat utövare av metoden offentligt i domstol. Trots advokaternas detaljerade inlaga svarade domstolen inte på några argument och dömde enligt tidigare domslut. Några av advokaterna har utsatts för trakasserier.

– Jag blev misshandlad och rullade runt överallt på golvet. De fortsatte skrattande att slå mig. Misshandeln pågick under fyra till fem timmar, säger advokat Li Heping som förra månaden kidnappades av kinesiska myndigheter och därefter chockades med elbatonger.

Anledningen till misshandeln var att Li tillsammans med ytterligare fem advokater gått emot de kinesiska myndigheternas förbud mot att försvara Falun Gong-utövare i domstol. Deras arbete saknar motsvarighet sedan förföljelsen av den andliga disciplinen startade 1999.

Fallet gällde en familj på tre personer som anklagades för att ha lagt upp information om förföljelsen av Falun Gong på internet, laddat ner material relaterat till Falun Gong, samt tagit bilder på en banderoll som uppmanade människor att lämna det kinesiska kommunistpartiet.

Falun Gong är en kinesisk disciplin inom meditation och andlighet. Det kinesiska kommunistpartiet förbjöd metoden 1999 och startade därefter en kampanj för att röja undan metoden och dess utövare. Enligt analyser ska förbudet ha utfärdats på grund av en del partiledares oro för sin makt då media rapporterade att antalet utövare översteg antalet medlemmar i partiet. För att stärka kampanjen infördes direktivet att spärra av advokater från att försvara metodens utövare. De som ändå har försökt har blivit arresterade eller avstängda från sitt yrke.

Guo Guoting är en advokat från Shanghai. Han lever i exil i Kanada efter att ha försvarat Falun Gong 2005. Enligt honom är de sex advokaternas arbete unikt på så vis att de tar upp en aspekt som ingen före dem har vågat.

– Andra advokater har bara försvarat den individuella utövaren, men har inte argumenterat emot själva förföljelsen, säger han.

I sin skrivelse tar advokaterna upp de sätt på vilka kampanjen mot Falun Gong strider mot Kinas konstitution och säger att anklagelserna mot familjen saknar rättslig grund. Advokaterna menar istället att de som verkställt förföljelsen ska ställas inför rätta.

”Vi anser att tortyr av Falun Gong-utövare strider mot vårt lands brottsåtgärder, och är därmed i sig ett brott. Förövarna bör hållas ansvariga för sina brottshandlingar”, skriver de.

Utan att svara på några av argumenten i skrivelsen dömde den kinesiska domstolen den nionde maj enligt tidigare domslut och Wang Bo och hennes föräldrar fick tre års fängelse.

– Det är så här kinesiska domstolar fungerar. De vågar inte ens nämna försvarsadvokaternas punkter. Eftersom alla domare som hanterar den här typen av fall är KKP-medlemmar och så kallade ”politiskt pålitliga” … vågar de inte säga vad de verkligen tycker. Kinas domstolar kan inte tillhandahålla någon rättvisa, säger Guo Guoting.

Baserad på engelskspråkig artikel du finner på denna länk.