Ungerns hantering av flyktingarna oroar FN
Några hundra desperata flyktingar bröt igenom polisavspärrningarna vid uppsamlingsplatsen i den lilla ungerska staden Röszke. FN:s flyktingorgan UNHCR oroas över Ungerns dåliga flyktingorganisation. Foto: Csaba Segesvari/Getty Image


Det verkar inte finnas någon ände på flyktingströmmen från de krigshärjade länderna.  Nu uttrycker FN:s flyktingorgan UNHCR sin oro över Ungerns bristande organisation för att ta emot flyktingarna.

I den lilla staden Röszke nära den ungersk-serbiska gränsen är förhållandena svåra. Tusentals människor väntar i ett uppsamlingsläger på ett fält. Det finns bara några små tält och sängkläder som flyktingarna själva haft med sig. Det är folk och sopor överallt.

Frivilliga har satt upp ett större tält där de delar ut frukt och vatten, men det är allt som finns av humanitär hjälp just här. Mottagningscentret två kilometer bort är fullt, och många måste övernatta på fältet. Bland dem finns handikappade, sjuka, små barn och gravida kvinnor.

UNHCR:s flyktingsamordnare Vincent Cochetel är bekymrad över de bristande humanitära förhållandena.

– Vi måste se till att förbättra förhållandena för dem vi tar emot. Det är oroande att många lever under svåra omständigheter vid uppsamlingsplatser, sade han i ett uttalande.

Flyktingarna själva vill bara komma vidare men poliserna stoppar dem. Deras mål är att nå Budapest och sedan vidare till Österrike och Tyskland. Ett par hundra flyktingar bröt tidigare igenom polislinjen och började gå mot Budapest 17 mil bort.

42 000 flyktingar väntas komma till Europa via Ungern de närmaste tio dagarna.

Källa: UNHCR