Ungdomligt utseende har samband med längre liv


Att ha ett ungt utseende kan ha betydelse för ens livslängd. Ny dansk tvillingstudie visar att 70-åringar som ser unga ut också lever längre än de jämnåriga som ser mycket äldre ut.

Inom sjukvården bedöms patientens ålder som en allmän indikator på patientens hälsa, men metodens tillförlitlighet har inte undersökts ordentligt, menar forskarna bakom studien.

Professor Kaare Christensen med medarbetare, har vid universitetet i Odense genomfört en undersökning där man närmare studerat hur en persons uppfattade ålder har ett samband med livslängden.

Man har låtit 41 personer i olika åldrar och med olika bakgrund uppskatta åldern på 1826 tvillingar som de fick se på fotografier. Av de 41 personerna var 20 geriatriksjuksköterskor i åldern 25-46, 10 män i åldern 22-37, och 11 var kvinnor i åldern 70 till 87 år. Bedömningen var likvärdig i de olika grupperna.Tvillingarna var 70 år vid det tillfället och åldern var okänd för bedömarna.

Efter sju års uppföljning hade 675 personer (37 procent) dött. Forskarna såg då att den uppskattade åldern var kopplad till tvillingarna livslängd.

Desto större skillnaden var i uppskattad ålder hos tvillingparet, desto större var sannolikheten att den som såg äldre ut dog först.

Studien har publicerats den 14 december i tidskriften British Medical Journal.