Ultraviolett ljus skapar vatten
Rymdteleskopet Herschel har visat att stjärnan IRC+10216 är omgiven av en stor volym av vattenånga med hög temperatur. (Foto: ESA/PACS/SPIRE/MESS Consortia)


Europeiska rymdorganisationens, European Space Agency, teleskop Herschel har avslöjat att den vattenånga som omger stjärnan IRC+10216, som är belägen 500 ljusår från jorden, skapades genom ultravioletta vågor.

IRC+10216 är en röd jättestjärna. Den har en massa som är några gånger större än solens men den är hundratals gånger större.

Molnet av vattenånga runt stjärnan, som upptäcktes 2001, har förbluffat forskarna eftersom man vet att IRC+10216 är en stjärna av kol, som inte skapar så mycket vatten. De trodde att vattnet kom från att stjärnan förångade kometer eller dvärgplaneter.

Men med hjälp av Herschel har man upptäckt att vattenångan har en temperatur på mellan minus 200 grader C och 800 grader C, vilket tyder på att ångan skapats mycket närmare stjärnan än det avstånd på vilket kometer kan existera stabilt. Forskarna har därför dragit slutsatsen att ultraviolett ljus från omgivande stjärnor tränger igenom dammet runt stjärnan och bryter ner molekylerna där, varigenom syre skapas. Syret förenar sig sedan med väte och bildar vatten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42107/