Ukraina behöver ytterligare bidrag till en ny skyddssköld för Tjernobyl
Representanter från olika nationer deltar i Tjernobylskyddfondens givarkonferens för kärnkraftsäkerhet i Kiev den 19 april. Internationella statsöverhuvuden har lovat 5,1 miljarder för att slutföra ett permanent skydd runt den söndersprängda reaktorn i Tjernobyl, Ukraina. (Foto: Sergei Supinsky/ Getty Images)


Ukraina lyckades inte samla ihop de sex miljarder som behövdes för att bygga en ny sköld runt reaktorn i Tjernobyl, vilken fortfarande släpper ut farliga nivåer strålning efter 25 år. Tillkännagivandet gjordes på tisdagen under ett internationellt toppmöte i Kiev om framtiden för kärnkraftsäkerhet över hela världen.

Värdlandet har erhållit endast 4,8 miljarder miljoner euro, nästan 80 procent, av vad de hade hoppats.  Det finns dock ännu utrymme att skrapa ihop resten av summan, då skölden beräknas ta fem år att bygga.

Ukrainas president Viktor Janukovitj har beskrivit resultaten av hans ansträngningar att samla in bidrag som ”preliminära”.

Den enskilt största donatorn var USA med 750 miljoner. Storbritannien, Frankrike och Ryssland gav också en betydande mängd. Europakommissionen gav en miljard och den Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling bidrog också med en miljard.

Japan, som hade investerat i att behålla det nuvarande skyddet, avböjde att medverka denna gång med tanke på det som hände i Fukushima.

Den nuvarande sarkofag utav stål och betong som omsluter fjärde reaktorn i Tjernobyl byggdes hastigt efter olyckan den 26 april 1986, då personalen bara kunde jobba temporärt i den höga strålningsnivån. Sedan dess har det krävts mycket extra underhåll då sprickor uppstått på grund av vittring och misstag i ursprungskonstruktionen.

Den nya kåpan kommer att bli mycket större, ungefär lika lång som två fotbollsplaner, och dess välvda tak blir dubbelt så hög som Frihetsgudinnan, cirka 350 meter. Eftersom det är farligt att bygga så tätt inpå så kommer den att byggas en bit utanför och rullas till platsen där den kommer att stå i hundra år.

Förutom det nya löftet om en miljard så har EU redan spenderat cirka fyra miljarder på Tjernobyl-relaterade projekt främst för kärnkraftsäkerhet och hjälp till lokalbefolkningen med kvalitetssjukvård.

– Den senaste tidens händelser i Fukushima, Japan, har påmint oss om hur farligt det kan urarta sig, sade Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Därtill så pågår många rättsliga fall där tidigare arbetare på Tjernobyl, som jobbade efter katastrofen, kräver kompensation, pension och medicinvård, som de har rätt till enligt Ukrainsk lag.

Nyligen erkände Janukovitj dessa problem, men sade att avbetalningar till Tjernobyls offer är en enorm ekonomisk börda för landet och kostar omkring 50 miljarder per år.

Många företrädare talade om behovet av att finna en balans mellan kärnkraft och kärnkraftsäkerhet. EU uppmanade till stresstester för att identifiera säkerhetsbrister av det slag som redan har påbörjats i hela unionen.

Internationella atomenergiorganet (IAEA) utsågs till att ta en ledande roll för att de nationella regeringarna ska göra sina kärnkraftverk stabila.

– Det är dags att stärka kapaciteten hos IAEA i den fortsatta utvecklingen, och allmän tillämpning av högsta möjliga normer för kärnteknisk säkerhet, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Ban sade också att han skulle påbörja en heltäckande FN-studie om konsekvenserna av olyckan vid Fukushima Daiichi anläggning som har läckt strålning stadigt sedan den var skadad den 11 mars jordbävning och tsunami.

Första stegen mot att utarbeta strängare säkerhetsåtgärder för kärnkraftverk kommer att äga rum på IAEA:s ministermöte i juni.

Översatt från engelska