Ukraina begravs av batterier
Trots att symbolen visar att man inte ska kasta batterier i de vanliga soporna, finns det i Ukraina inget organiserat system för att på ett säkert sätt ta hand om det giftiga avfallet. (Foto: Volodymyr Borodin/Epoch Times)


Det är inte alla som lägger märke till att det finns en symbol på batterierna som föreställer en överkryssad soptunna. I Ukraina, där det inte finns något insamlingssystem för använda batterier, kastar nästan alla invånare dem i de vanliga soporna, något som orsakar stora mängder giftiga föroreningar. En grupp aktivister har nu därför beslutat att själva ta tag i problemet.

Enligt organisationen Medborgares rätt till ekologisk säkerhet använder invånarna i Ukraina ungefär en miljard batterier årligen som tillsammans innehåller nio ton giftigt kvicksilver. När detta kvicksilver förvandlas till ånga kan den leda till förorening av landets alla hus och hem. Mängden gift överskrider tillåtna gränsvärdet 1 000 gånger, säger organisationen.

Denys Pavlovsky, kemisk specialist från eko-organisationen MAMA-86, säger att ett enda AA-batteri som hamnar på soptippen kan förorena omkring 65 kvadratmeter eller över 400 liter vatten.

Kvicksilver är särskilt farligt för foster och små barn. Kvinnor som får i sig kvicksilver via maten för vidare giftet genom moderkakan till barnet. Giftet kan leda till sjukdomar i hjärnan och nervsystemet.

Ekologer och ekologiskt medvetna ukrainare är kritiska till att landet inte har något system för insamling av batterier och annat giftigt avfall. De sopstationer som finns tar inte emot batterier.

– De som oroar sig för miljön kan inte göra annat än att förvara förbrukade batterier tills vidare, säger Pavlovsky.

Aktivister som sett allvaret i problemet har själva börjat ta tag i frågan. Under en veckas aktiviteter i januari satte de upp insamlingsstationer i fyra stora städer och samlade in omkring 9 000 batterier vilka togs till en fabrik för återvinning. Aktionen var lyckad och uppnådde en viss effekt men kunde omöjligen lösa hela landets problem.

Pavlovsky säger att den Nationella miljöskyddsplanen för 2011-2015 innehåller åtgärder för att hantera använda batterier, men den saknar en plan för finansiering. Andra punkter i planen har en tillhörande budget, men inte denna.

– I kolumnen för finansiering för olika åtgärder finns en tom ruta. Det verkar som att det inte kommer ske någon förändring före 2015, säger Pavlovsky.

VivaBat, en organisation som bildats av den grupp aktivister som samlade in batterier i januari, utvecklar nu ett nytt lagförslag med syfte att lösa problemet.

En av organisationens grundare, Rita Oksuta, säger att aktivisterna haft långa samtal med europeiska företag som hanterar batterier, och likaså EU-representanter. De har dragit slutsatsen att utan ett statligt program för återvinning av gamla batterier kan de inte förvänta sig någon större framgång.

– Varken sponsorer eller enstaka aktioner kan rädda Ukraina. Vi begravs i batterier, säger Oksuta.

Hon säger att de vill ha ett enkelt system där alla gratis kan lämna in sina batterier för återvinning till stationer runt om i landet.

– Vi har utarbetat en struktur för detta framtida system. Nu hänger det bara på staten.

Trots svårigheterna är aktivisterna positiva och tror att problemet kommer att lösas inom en snar framtid.

Översatt från engelska


(Maxim Kazmin/photos.com)

(Maxim Kazmin/photos.com)