Tyskland planerar att bygga skärmtak över motorvägen i Hamburg
Flygfoto över motorvägen A7 nära Elbtunneln i Hamburg den 24 april 2010. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)


I en massiv insats för att minska trafikbullret och skapa fler gröna stadsområden planerar den nordtyska staden Hamburg att täcka en flera kilometer lång sträcka av en stor motorväg med gröna skärmtak.

Skärmtaket kommer att omfatta flera delar av Tysklands Autobahn 7 (A7), som är Europas längsta riksväg och en viktig handelsväg som förbinder Skandinavien med Österrike och södra Europa.

För många av Hamburgs 1,8 miljoner invånare har bullret från den hårt trafikerade motorvägen flyttat fram gränserna för deras tolerans. Innerstadens trafik överskrider för närvarande 150 000 fordon per dygn vilka genererar både buller och luftföroreningar. Trafikplanerarna räknar med att trafiken kommer att öka ytterligare och de ser inte något annat alternativ än att bygga ut motorvägen till åtta körfält.

Strikt tysk lagstiftning kräver att åtgärder vidtas för adekvat bullerskydd när en motorväg som passerar igenom bostadsområden byggs ut i den här omfattningen. Men för tre stadsdelar som klyvs av motorvägen räcker inte åtgärder som bullerplank och speciell ytbeläggning för att minska trafikbullret. Hamburg, med 1500 parker och titeln ”Europas miljöhuvudstad 2011”, såg detta som en möjlighet att genomföra en tio år gammal ekologisk vision.

Delar av motovägen A7, totalt drygt fyra kilometer, kommer att vara helt täckt av gröna skärmtak. Myntat som ”Hamburger Deckel” kommer dessa massiva gröna tak att ge utrymme för stora öppna gräsmattor, cykelbanor, skogsområden och kolonilotter. Dessa stadsparker är tänkta att bidra till invånarnas välbefinnande genom att erbjuda nya grönområden för rekreation, trädgårdsarbete, skördemarknader och festivalområden. Förutom trädgårdsskjul kommer inga byggnader att byggas på taket.

Skärmtaket kommer att återförena delar av staden som varit åtskilda av motorvägen i fyra decennier. Den södra delen av taket, som spänner över knappt två kilometer, kommer att skapa ett större grönområde mellan floden Elbe och en stor park i centrum. Staden hoppas också att kunna bygga 2000 nya lägenheter på markområden som förväntas bli mycket attraktivare tack vare minskad ljudnivå och fler grönområden.

Den federala regeringen kommer att stå för kostnaden för större delen av konstruktionen som är planerad att påbörjas nästa år. Eftersom det första skärmtaket inte kommer att stå klart förrän 2016, förväntas det att trafikstörningarna fortsätter på motorvägen. Även om Hamburgs gröna tak inte är de första som täcker tyska vägar kommer de att vara de största i landet.

Mer information om Hamburger Deckel finns att hämta här

Översatt från engelska