Tyskland och Frankrike vill stoppa oberättigade bankbonusar
Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel anländer till en presskonferens på kanslersämbetet den 31 augusti 2009 i Berlin, Tyskland. (Foto: Andreas Rentz / Getty Images)


Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy krävde efter ett möte i Berlin denna vecka att oberättigade bonusbetalningar för bankmännen skall stoppas.

– De spekulativa överskridanden som orsakade finanskrisen får inte upprepas, sade Sarkozy.

Merkel framförde sin oro över bankernas gränsöverskridanden liksom bankernas storlek.

– Ingen bank får tillåtas att bli så stor att den kan hamna i en situation där den skulle kunna utöva utpressning mot regeringar, sade hon.

Merkel och Sarkozy vill att Europeiska unionen finner en gemensam ståndpunkt före tvådagars G20-mötet i Pittsburgh den 24 september.

Före mötet har Sarkozy redan börjat ta initiativ till att skapa strängare regler för banker i Frankrike än i något annat europeiskt land.

– Man kan inte säga att vi bara kommer att agera när andra gör det. Det skulle innebära att ingen ingriper, sade presidenten.

Sedan förra veckan garanterar ett bonussystem betalning först efter en lång tids framgång. Bankmännen får vara utan bonus om de förlorar pengar, även efter två eller tre år. De kan straffas för felaktiga beslut.

Sarkozys avsikt var att sätta press på G20 att vidta åtgärder. Han vill också föreslå en gräns för bonusar på G20. Om en internationell strategi för begränsningar misslyckas fungerar den franska lagstiftningen inte heller, eftersom bankirerna kommer att söka sig till andra länder för att göra affärer.

Experterna tror det vara osannolikt att alla G20-länderna kommer överens om reglerna, i synnerhet inte Storbritannien och USA som befarar att reglerna skulle kunna skada deras finanscentra.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21952/