Tyskland kritiserar Facebooks användande av igenkänningsteknik
Gail Sredanovic från gruppen Arga mormödrar protesterar utanför Facebooks huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien, den 4 juni 2010. I Tyskland planerar en ledamot för digital integritet att stämma Facebook för deras teknik att känna igen ansikten, vilken anses bryta mot dataskydds-lagar. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)


Dataskyddsledamoten för tyska Hamburg, Johannes Caspar, planerar att lämna in ett domstolsföreläggande mot Facebook i en amerikansk domstol. Ledamoten hävdar att Facebooks nyligen ändrade teknik för igenkänning av ansikten bryter mot Europeiska och Tyska dataskyddslagar.  

Caspar menar att Facebook begår ett brott då man samlar in personlig biometrisk information från sina användare utan deras medgivande. 

”På grund av det enorma potentiella missbruket av biometrisk data är ett tydligt medgivande en laglig förutsättning för insamlande och användande av biometrisk data”, står det i ett pressmeddelande från Caspar.

Sommaren 2011 introducerade Facebook tekniken för igenkänning av ansikten på den europeiska sidan. Användarna har givits enbart en möjlighet att avstå, vilken inte är lätt att hitta på sidan. Två månader senare hotade Caspar med rättsliga åtgärder ifall Facebook inte stängde av funktionen. 

Caspar är en av de ledande krafterna som ifrågasätter Facebooks följande av Europeiska integritetslagar. Företaget lagrar användarnas biometriska profiler i en databas som är uppbyggd av de omkring 80 miljoner fotografier som varje dag laddas upp av användarna. Biometrisk information, vilket Facebook enkelt kallar för ”sammanställd fotoinformation” är data som beskriver biologiska kännetecken, såsom avståndet mellan ögonen, något som kan användas för att identifiera individer. 

Närhelst mjukvaran känner igen en person i ett foto, föreslår den personens namn. Facebook säger att idén helt enkelt är att göra det lättare för användare att märka eller ”tagga” vänner i sina fotoalbum och att dela med sig av foton.

I slutet av 2011 hade Caspar redan förberett ett domstolsföreläggande. Men i hopp om att en överenskommelse skulle kunna nås mellan Facebook och den irländska dataskyddsledamoten, som också undersöker frågan, har han låtit den vila sedan juni förra året. 

Facebook tillkännagav nyligen att man kommer att sluta samla in nya biometriska data, men att man inte kommer ta till ytterligare åtgärder förrän en slutgiltig överenskommelse har nåtts.

Caspar kräver att företaget även förstör all existerande data.

”Facebook har inte rätt att upphöra med sitt åtagande efter halva vägen”, säger han i pressmeddelandet. 

Caspar kommer inte att dra tillbaka domstolsföreläggandet, som planeras till slutet av augusti, om inte Facebook går med på hans villkor.

”De är när som helst välkomna att informera oss om en acceptabel metod för att få medgivande från berörda användare eller bekräfta förstörelsen av den insamlade materialet”, tillägger han.

Den irländska dataskyddsledamoten har färdigställt en omfattande revision (link PDF file) över Facebooks medgivande angående integritet, publicerad i december 2011. Medan rapporten inte fann ansiktsigenkänning olaglig, rekommenderade den irländska ledamoten starkt att Facebook ”tar ytterligare steg … för att försäkra att metoden för medgivande från användare för denna funktion är tillförlitlig.” 

Översatt från engelska