Tyska topptjänstemän godkänner nedläggning av kärnkraften år 2022
Det före detta kärnkraftverket Rheinsberg i Tyskland byggdes 1966 av den dåvarande kommunistiska östtyska regeringen och var i bruk fram till 1989. Under en 19-årsperiod håller man nu på att nedmontera det till en kostnad av 560 miljoner Euro. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)


Tyska kabinettmedlemmar godkände på måndag morgon planerna på att stänga landets samtliga 17 kärnkraftverk under en period av 11 år, en ambitiös strategi som fötts ur kölvattnet av Fukushimas kärnkraftskatastrof i Japan.

Förslaget, vars mål är att ersätta kärnkraft med förnybar energi vid 2022, kommer nu att passera genom de två kamrarna i parlamentet. Förbundskansler Angela Merkel förespråkar planen och säger att hon hoppas få igenom lagstiftningen den 8 juli, enligt uppgifter från den tyska radio- och tv-stationen Deutche Welle.

Enligt planen ska regeringen hålla de åtta äldsta kraftverken helt stängda. Ytterligare sex läggs ner 2021 och de kvarvarande tre kommer att hållas öppna till 2022 som en reserv för att säkra eltillförseln. 

Merkels administration gjorde en helomvändning i sin energipolitik efter katastrofen i Japan och försöker nu skynda på den nya strategin så mycket som möjligt.

Så sent som i september 2010 framförde Merkel ett lagförslag som skulle förlänga tiden för driften av de tyska kärnkraftverken med i genomsnitt 12 år per anläggning. Innan det hade Tyskland ställt in sig på att stänga ner kärnkraften 2020 enligt den lagstiftning som infördes av den före detta förbundskanslern Gerhard Schröder.

Men direkt efter jordbävningen och tsunamin den 11 mars, vilka orsakade den värsta kärnkraftsolyckan i världen sedan Tjernobyl, drog Merkel tillbaka förslaget om förlängningen.

Oppositionspartiet Socialdemokraterna, vilka motsätter sig kärnkraft, har redan antytt att de tänker stödja det nya lagförslaget.

Översatt från engelska