Tyska piratpartiet seglar in i delstatsparlament
Medlemmar i Piratpartiet delar ut valmaterial till potentiella väljare, på Wilmersdorfer Strasse i Berlin den 10 september. (Foto: Odd Andersen/AFP)


När ett nytt parti med fokus på medborgerliga rättigheter inom datavärlden kom in i Berlins delstatsparlament efter valet  blev många förvånade – inte minst partiet självt.

Tyska Piratpartiet grundades 2006 och döptes lekfullt efter den term som används av musik- och filmindustrin för illegal spridning av copyright-skyddade titlar.

Pirater, som de kallar sig själva, tror att de copyright- och patentlagar som nu finns skadar användare för att skydda stora företags intressen. Partiet tror att det skulle gynna samhället om dessa lagar reformerades.

Piratpartiet poängterar skyddandet av personlig information från allt intrång på det privata området som en grund för ett fritt och demokratiskt samhälle. Partiet står också för fri tillgång till offentlig information och direkt gräsrotsdemokrati.

”Nya tekniska möjligheter borde utnyttjas för att skapa en transparent stat som tjänar folket. De får inte missbrukas för att skapa transparenta medborgare som har fått sina mänskliga rättigheter beskurna”, står det på Piratpartiets hemsida.

Henning Bartels, frilandsförfattare som skrev en bok om partiet, beskriver det som ett ”medborgarrättsparti med digital kompetens”.

I Berlin kom partiet in i det första delstatsparlamentet i Tyskland efter att ha fått nästan 9 procent av rösterna och lätt klarat tröskeln på 5 procent.

Under sin första presskonferens, som sändes av Phoenix TV efter valsegern, deklarerade huvudkandidaten glatt att ”vi fyllde ett vakuum eftersom de andra var så dåliga”.

Under konferensen lovade Piraterna att förverkliga offentlig transparens – ett av deras uppskattade löften – genom att driva en blogg där de nyvalda medlemmarna kommer att dokumentera sin ”läroprocess”. De lovade också att vara öppna för input från väljarna.

”Vi har frågorna. Ni har svaren” var en slogan i valet.

Bartels förklarade partiets framgång i Berlin med ett stort behov av alternativ som andra partier inte kunde tillgodose. Han är försiktig med att spekulera om en eventuell upprepning på federal nivå i Tyskland eller i andra länder eftersom ”valmanskåren har en mycket annorlunda sammansättning i Berlin”.

Infratest dimap som gör väljarundersökningar observerade att de flesta väljarna var under 34 år och män. Majoriteten uttryckte åsikten att partiet ger unga människor och tidigare ickeväljare en röst .

Piratpartiet blev först uppmärksammat av allmänheten efter att det tog 2 procent i de federala valen år 2009, det högsta röstetal som nåtts av något parti utanför parlamentet. Under det året ökade medlemsantalet tiofaldigt.

Piraternas framgång i Berlin återspeglar en större trend under senare år i Tyskland. De så kallade ”folkets partier”, Socialdemokraterna och Kristdemokratiska unionen som vill vända sig till stora delar av samhället, har minskat i medlemstal och röstetal. Istället har partier som de Gröna och Vänstern, som vänder sig till mer specifika väljargrupper, etablerat sig. I en del stater har dessa nya partier till och med fått fler röster än de traditionella partierna.

Översatt från engelska.