Tyfon kan orsaka fler Fukushimaläckor
Grumligt vatten från Katsurafloden i Kyoto svämmade över när tyfonen Man-yi slog till mot centrala Japan den 16 september. (Foto: Jiji Press/AFP/Getty Images)


Tusentals människor har evakuerats i Man-yi-tyfonens spår som rör sig längs Japans nordöstra kust. Människorna fruktar att de starka vindarna och det kraftiga regnandet kan öka radioaktiva läckor från ett obrukbart Fukushima Daiichi-kärnkraftsverk.

Tyfonen Man-yi for över landet tidigt måndag morgon och förde med sig vindbyar på upp till 160 kilometer per timme när den rörde sig norrut mot Tokyos region och Fukushimas prefektur.

Australiens kärnkraftsexpert Tilman Ruff från University of Melbourne sade att tyfonen ”utgör en fara” för det skadade kärnkraftverket i Fukushima. Arbetstagarna har redan kämpat för att begränsa radioaktiva läckor efter magnitud 9-jordbävningen och tsunamin som utlöste den nukleära katastrofen i mars 2011.

– Den elektriska utrustningen och allt annat ovanför marken som är känsligt för stormskador i vilket ingår en del rörledningar och strömförsörjningen, skulle vara sårbara för tyfonskador, sade Ruff i en telefonintervju .

– Den andra frågan är att den här typen av kraftigt regnande måste öka mängden av vatten som läcker in i anläggningen, och öka sannolikheten att läcka in i havet, sade han vidare.


Katsuraflodens grumliga vatten forsar under en bro. (Foto: Jiji Press/AFP/Getty Images)

Katsuraflodens grumliga vatten forsar under en bro. (Foto: Jiji Press/AFP/Getty Images)

Enligt Japans meteorologiska institut förde tyfonen med sig en otrolig mängd nederbörd till Kyoto och angränsande områden. Myndigheterna utfärdade en ”särskild varning” för området på grund av faran för jordskred och översvämningar.

Över 300 000 hushåll fick rådet att evakuera i 18 prefekturer, över 350 flygavgångar ställdes in och trafiken med höghastighetstågen (s.k. japanska bullet trains) minskade, rapporterade NHK-televisionen (Japan Broadcasting Corp).

Ägaren till Tokyo Electric Power Co (Tepco) instruerade arbetare på Fukushimas anläggning att täta och spackla platsen, binda upp rörledningar och pumpar utomhus och att fästa kranar med tunga vikter.

Tepco sade också att man höll på att pumpa bort regnvatten för att minska risken för blandning med förorenat vatten som redan sipprar ner i marken eller läcker ut i havet. Företaget sade att radioaktivitetens nivå i utsläppt vatten var inom tillåtna gränser. Ändå sade regeringens nukleära regleringsmyndighet att detta troligen var ”en händelse” som föll under rapportering enligt kärnsäkerhetsregler.

Tepcos uttalanden behandlas med viss skepsis efter att företagets tjänstemän konsekvent förnekat att anläggningen läckte, för att sedan i juli slutligen bekänna att den läckte, och att den i augusti ytterligare hade läckt ut cirka 300 ton kraftigt förorenat vatten en dag. Snart därefter, och bara några veckor innan Tokyos olympiska bud godkändes, meddelade premiärminister Shinzo Abe att regeringen planerar att bygga en massiv mur runt anläggningen för att hålla läckorna i schack.


En kollapsad bro vid en översvämmad flod i Kyoto, Japan den 16 september. (Foto: Jiji Press/AFP/Getty Images)

En kollapsad bro vid en översvämmad flod i Kyoto, Japan den 16 september. (Foto: Jiji Press/AFP/Getty Images)

Ruff, en före detta oberoende rådgivare till International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament är kritisk till Abe-planen. Han sade att endast ett fåtal detaljer har getts ut på hur det kommer att fungera, medan regeringen har fokuserat mer på att rädda ansiktet och på nytt starta landets kärnkraftsindustri.

Ruff säger att det inte enbart är de fyra svårt skadade reaktorerna som är Fukushimas problem utan problemen omfattar också stora mängder förbrukat bränsle och den ömtåliga infrastrukturen. Rör och spillvattentankar, med massor av förorenat vatten per dag, byggdes ursprungligen för tillfällig användning.

– En hel del av den undermåliga utrustningen, som sattes in efter katastrofen, är egentligen inte utformad eller konstruerad för radioaktiva standarder, sade han och anmärkte att ett antal rör hade spruckit under vintern på grund av is.

Han sade att läckage av förorenat vatten i Stilla havet redan påverkar livet i havet, särskilt bottenlevande fiskar som nu får i sig radioaktivt avfall när det sjunker till botten. Det radioaktiva avfallet innehåller Strontium-90 som förblir aktiv i cirka 30 år.

Han tror att problemet med Fukushima överskridit gränsen för att bara vara en nationell fråga för Japan och han skulle gärna se ett internationellt expertteam bli delaktigt i frågan.

– Det finns kompetens över hela världen i ett antal relaterade områden som verkligen behöver mobiliseras nu, sade han.

Översatt från engelska