Tvist i Spanien över ”fracking”
Exxon Mobils hydrauliska spräckningskälla i Tyskland. (Foto: Wikimedia Commons)


Den spanske presidenten Mariano Rajoy står bakom brytningsmetoden hydraulisk spräckning, så kallad fracking, där sprickbildning i berget framkallas med hjälp av tryckvätska för att få fram olja och skiffergas. Detta för att minska Spaniens energikostnader.

En ny rapport från Geological and Mining Survey of Spain (IGME) menar att "Europa inte har någon erfarenhet av fracking" och listar några risker som den spanska regeringen bör utvärdera innan man förverkligar metoden, och samtidigt nämner de metoder som är skonsammare för miljön.

IGME:s geologer påpekar att "det finns en hel del litteratur som stöder att grundvatten och luften förorenas" och att mikrojordbävningar kan framkallas med dessa metoder. De nämnde också problem "i Frankrike och Bulgarien som enligt dagens kunskapsnivå kanske eller kanske inte är definitiva”.

Enligt IGME finns "stor oro för miljön vid exploateringen av okonventionell gas genom hydrauliska spräckningstekniker för: förorening av grundvatten (av sprickbildningsvätska eller metan), förbrukning av mängden vatten som krävs vid hydraulisk spräckning, dess behandling och kontroll, möjlig radioaktivitet i returvattnet, problem med seismisk aktivitet som framkallats av hydraulisk spräckning och okontrollerade utsläpp av luftföroreningar (inklusive giftiga bakterier), särskilt metangas".

Trots riskerna skulle dessa metoder ge " stora möjligheter i olika länder i Europeiska unionen att minska importen av bränsle, vilket sparar pengar", enligt IGME.

"Men", tillägger IGME, "det är inte oviktigt att det sociala motståndet mot sådana fyndigheter i Nordamerika och vissa länder i Europa, som Spanien, inte har klarat den statliga undersökningen och forskningen.”

"Det bör understrykas att erfarenheter utanför USA är obefintliga, varför informationskällor med utvärderingar kommer från Nordamerika, och de är inte, på gott och ont, nödvändigtvis överförbara på spanska och europeiska förhållanden på grund av juridiska, geologiska, demografiska, ekonomiska och kulturella förhållanden", poängterade IGME.

Läs den ursprungliga spanska artikeln här

Översatt från engelska