Tvillingbrodern kandiderar till Polens president
Jaroslaw Kaczynski, tvillingbror till den avlidne polske presidenten Lech Kazcynski, på sin brors begravning. Kaczynski meddelade i måndags att han kommer att ställa upp som kandidat i presidentvalet den 20 juni. (Foto: Sean Gallup /Getty Images)


Jaroslaw Kaczynski meddelade i måndags att han kommer att ställa upp i de kommande presidentvalen som ska hållas för att ersätta hans enäggstvilling, den avlidne polske presidenten Lech Kaczynski. Datum för valet har fastställts till den 20 juni.

Kaczynski kommer att ställa upp för det högerinriktade Lag och rättvisepartiet, ett parti som grundades av de två bröderna 2001.

– Det tragiska slutet för Polens president och förlusten av eliten av polska patrioter har följande betydelse för oss: vi måste fullgöra deras uppdrag, sade Kaczynski i ett uttalande där han tillkännagav sin kandidatur.

– Polen är vårt gemensamma, enorma ansvar. Det krävs att man övervinner personligt lidande och avancerar till uppgiften trots personlig tragedi. Det är därför jag tog beslutet att kandidera till presidentämbetet i den polska republiken, fortsatte han.

Hans främste rival i valet kommer att vara Polens talman i parlamentet Bronislaw Komorowski, som för närvarande fungerar som president under mellantiden i enlighet med den polska konstitutionen i händelse av att en president dör i tjänst. Komorowski kommer att ställa upp för partiet Medborgarplattformen.

Före katastrofen panerades valet ursprungligen till hösten. Den avlidne presidenten Lech Kaczynski planerade att ställa upp för en andra mandatperiod, trots att hans opinionssiffror stadigt hade sjunkit innan olyckan.

Jaroslaw Kaczynski, 60, är känd för sin hårda ledarstil. Under 2006-2007 var Kaczynski premiärminister under sin bror och kritiserades inom näringslivet för impopulära beslut som till exempel ökade företagsskatter och veto mot vissa ekonomiska reformer som föreslagits av Medborgarplattformen. Han fick också skulden för försämrade diplomatiska förbindelser med Tyskland, Ryssland och Europeiska unionen.

Han gifte sig aldrig då han fick lägga mycket tid på att ta hand om sin sjuka mor.

År 2007 klev han ner från posten som premiärminister och ersattes av Donald Tusk, en medlem av Medborgarplattformen.

Den avlidne presidentens anti-ryska politik orsakade ofta konflikter mellan honom och Tusk, som lutar mer åt Ryssland.

Analytiker säger att det inte är klart om tragedin kommer att ha någon inverkan på valresultatet.

Den 10 april dödades presidentparet och 94 andra, inklusive många av Polens elit från politik, militär och prästerskap när presidentens plan störtade nära staden Smolensk i Ryssland i tjock dimma och alla ombord dödades.

President Kaczynski och hans hustru Maria begravdes i en kunglig krypta i den historiska Wawelkatedralen i Krakow, intill Polens vördade självständighetsledare, Jozef Piłsudskis grav. Valet att begrava paret där var kontroversiellt eftersom Wawel traditionellt är reserverad för nationens hjältar, inklusive poeter och kungar.

Både polska och ryska utredare fortsätter sina undersökningar kring orsaken till kraschen. Polska tjänstemän har lovat tillkännage de första resultaten denna vecka.

 

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34168/