Tvångsutvisade tas inte emot i hemländerna
Förläggningen i Sundbyberg. Här väntar flyktingar för att få besked om asyl. (Foto: Jonathan Nackstrand /AFP/Getty Images)


En tredjedel av alla som tvångsutvisas tas inte emot av sina länder, visar en rapport framtagen av polisen.

Somalia och Eritrea är nästan helt omöjliga att utvisa med tvång till. Länder som Afghanistan, Libyen, Marocko, Libanon, Iran och Irak är också svåra. Iran och Irak tar inte emot medborgare som inte frivilligt återvänder.

Det är lättare med länder som Sverige har återvändandeavtal med som Ryssland och Kosovo.

Regeringen vill att polisen ska utvisa fler. Men polisen säger att man i dag prioriterar ner vissa länder. Ärendena ligger tills de preskriberas.

– Det krävs ju politiska eller diplomatiska initiativ att Sverige som land måste förhandla med de här länderna och få till stånd överenskommelser om att de ska ta emot sina medborgare, säger Patrik Engström nationell chef för gränspolisen till SR.

I den rapport som polisen överlämnade till regeringen anses 27 procent, eller 2 120 personer, tillhöra en mycket svår kategori att utvisa.