Tvångsförflyttade lever fortfarande under usla förhållanden efter 12 år
Xinyuan-skolan i Dongyuan-häradet i Guangdongprovinsen. I den här skolan går barn till kineser som tvingats att bli invandrare i sitt eget land. (Foto taget av intervjuobjekt)


4000 ”internmigranter” i Guangdongprovinsen som tvingades bort från sina hem för 12 år sedan har fortfarande stora problem, vilket de berättat om för Epoch Times.

Människorna som levde där Xinfengjiang-reservoaren byggdes tvingades av kommunistpartiets byråkrater att flytta till byn Xinyuanxin. De lovades 13 000 yuan per person för problemet. Majoriteten av dessa medel förskingrades dock, och familjerna fick i slutänden bara 5000 yuan vardera.

Levnadsförhållandena för dessa famlijer har varit usla sedan de tvingats flytta. I en del familjer tvingas åtta eller nio personer dela ett litet utrymme.

När migranterna kom till byn tilldelades de över 20 hektar jordbruksmark, men de lokala ämbetsmännen exproprierade snabbt marken och sade att den behövdes för ett industriområde. Famlijerna fick ingen kompensation för detta och lämnades utan egendom.

Den offentliga skolgången för migranternas barn är också ett problem. De lokala myndigheterna hade enligt uppgift avsatt utrymme nära skolområdet för att bygga en statlig utbildningsenhet, men efter att markpriserna sköt i höjden sålde ämbetsmännen snabbt marken till privata intressen. Den enda lilla lekplatsen med en basketplan såldes också av den lokala regeringen och byns barn hade inte längre någon plats att leka och göra gymnastikövningar.

En lärare med efternamnet Yao sade till Epoch Times att skolan är överbelagd, men att jämfört med andra skolor i området har de ändå haft tur. Den närmaste kommunala skolan i distriktet som tar emot migranternas barn ligger 15 kilometer bort. Detta har lett till att många barn hoppat av skolan.

Migranterna har lämnat in klagomål till högre myndigheter angående sin situation med utan framgång. De som har gjort väsen av sig har hotats och gripits för att ha samlats utan tillstånd. Polisen har även gripit bybor som försökt överklaga till högre myndigheter i huvudstaden.

När vissa migranter reste till Peking för att appellera den 28 augusti försäkrades de av en anställd på den statliga byrån för brev och besök att deras ärende skulle hanteras och besvaras inom en månad. De fick dock, som de flesta i deras situation, aldrig något svar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44086/