Två vietnameser ställs inför rätta för sändningar till Kina
Sidorna 1, 2 och 3 i PM-et från den regionala uppdelningen av Vietnam Investigation and Security Ministry. Sida 3 visar sigillen. (Bilder)


På fredagen ställs två vietnamesiska män inför rätta i Hanoi efter att det kinesiska kommunistpartiet motsatt sig sändningar med kortvågsradio in till Kina. Vietnamesiska Falun Gong-utövare ser dessa arresteringar som mycket dramatiska exempel på en kampanj ledd av den kommunistiska regimen för att förtrycka Falun Gong i Vietnam.

Polisen som gjorde en razzia hemma hos Trung och Thanh inte bara tog med sig sändningsutrustning och datorer utan konfiskerade också böcker och annat material med anknytning till Falun Gong.

Falun Gong (Falun Dafa) är en form av qigong, och utövarna följer principerna sanning, godhet och tålamod. Övningsmetoden blev snabbt mycket populär då den spreds i Kina 1992. Kinesiska myndigheter uppgav, enligt U.S. News och World Report, att runt 100 miljoner kineser utövade Falun Gong 1999.

Falun Gongs popularitet skrämde dåvarande högste ledaren Jiang Zemin, som i juli 1999 beordrade att metoden skulle ”utrotas.” Falun Dafa Information Center uppskattar att tiotusentals Falun Gong-utövare har dött av tortyr och övergrepp, och hundratusentals hålls fångna i Kinas arbetsläger och fängelser.

Kinas diplomater klargör för sina utländska förbindelser att det är oacceptabelt att kritisera kommunistpartiets politik mot Falun Gong. Varhelst regimen har inflytande försöker den undertrycka metoden.

Vietnam har böjt sig för den kinesiska regimens inflytande. Falun Gong är officiellt lagligt i Vietnam, men staten har systematiskt pressat Falun Gong-utövare, vilket framgår av handlingar som Epoch Times fått ta del av.

Ett tresidigt PM från 2009, ämnat att stoppa Falun Gongs aktiviteter, delades ut till lokala polisavdelningar av en provinsiell division hos  det allmänna säkerhetsministeriet. Månad och dag och namnet på provinsen var mörkade och oläsliga i det exemplar som inkom till Epoch Times.

I ett stycke i promemorian sägs att ”spridning av Falun Gong i Vietnam och spridning av information om Kinas förföljelse av utövare i Kina påverkar direkt de diplomatiska förbindelserna mellan Vietnam och Kina ..”.

”Regeringen och ministeriet för utredning och säkerhet ger direkt order om att stoppa utövandet av Falun Gong i landet för att undvika problem med Kina. Man beordrar tjänstemän att hantera situationen när de upptäcker det. ”

Ett PM utfärdat den 30 mars, från det lokala utbildningsdepartementet i Bến Tre till dess kontor för utbildning och träning, bekräftar bilden av statens systematiska förtryck som framkom i 2009-års PM. Årets PM anger att det har utfärdats i enlighet med ett officiellt beslut den 29 mars 2011, av den officiella folkkommittén i Bến Tre för att stoppa all spridning av Falun Gong-material.

Vietnamesiska utövare daterar försöket att förtrycka Falun Gong till 2006. I Hanoi grep polisen personer som övade Falun Gong i en park. Senare gick polisen till deras hem, konfiskerade material om Falun Gong och utövade påtryckningar på familjer för att de skulle försöka få utövarna att ge upp Falun Gong.

Sedan dess har trakasserierna gradvis trappats upp med tillbud som rapporterats i hela Vietnam. I vissa fall har utövare misshandlats av polisen.

För två veckor sedan grep 15 poliser elva Falun Gong-utövare i Bien Hoa. Polisen beslagtog allt deras Falun Gong-material och krävde att utövare undertecknade dokumentet där de lovar att inte utöva Falun Gong och att inte distribuera flygblad om förföljelsen.

Trung och Thanh representeras av advokat Tran Dinh Trien. AdvokatTrien tror det verkliga skälet till hans klienter gripits är Vietnams försök att blidka den kommunistiska regimen.

I Radio Free Asias sändning, översatt från vietnamesiska av Epoch Times, pekar Trien på ett dokument som ministeriet för offentlig säkerhet utfärdat ungefär vid samma tidpunkt som statens beslut att åtala hans klienter utfärdades. I dokumentet betonas att spridande av Falun Gong påverkar de diplomatiska förbindelserna mellan Vietnam och Kina.

Trien anser att brottmålet mot hans klienter saknar grund.

I ett brev till ministeriet för offentlig säkerhet och folkets högsta ombud, förklarade Trien hur anklagelser riktade mot hans klienter faktiskt inte kan tillämpas på dem; artikel 226 var ursprungligen inte tillämplig på radiosändningar. Den reviderades till att omfatta radio, med den nya lagen från 1 januari 2010. Men Trien hävdar att eftersom hans kunder hade börjat radiosändningar under 2009 skall den nya lagen inte vara tillämplig i deras fall.

På sin höjd, säger han, bör hans klienter åtalas för en administrativ förseelse av radiosändning utan licens, för vilket skulle straffet vara konfiskering av deras utrustning och böter.

Vad gäller påståendet att sändningarna störde flygledningen, säger Falun Gong-utövare i Vietnam att sändningarna gjordes på internationella kortvågssändningars frekvenser och sådana störningar är därför inte möjliga.

Trien pekar på att Kina agerat aggressivt mot Vietnam – ockupation av vietnamesiska öar och utforskning av Vietnams mineraltillgångar på Vietnams kontinentalsockel – som skäl till varför den vietnamesiska staten har känt det som ett behov av att behaga den kinesiska regimen genom att undertrycka Falun Gong och i synnerhet gripa hans klienter.

Med rapportering av Thanh Le.

Översatt från engelska