Två tusen år gammal tunnel upptäckt i Shaanxiprovinsen


Vid rekonstruktionen av Xian-porten från Handynastin i Changan i Shaanxiprovinsen upptäcktes en fyra meter djup tunnel. Tunneln, som legat begravd i nästan 2000 år, är intakt och fylld med lera. En arkeolog säger att den kan ha byggts som en flyktväg för kejsarna.

Enligt tidningen Huashang har en arkeolog vid namn Wang uppgett att Xian-porten, den port som ligger närmast Weiyang-palatset (beläget nära staden Changan, vilken i dag heter Xi’an) var en ingång som sannolikt användes av de kejserliga familjerna. Han sade att det bara kan finnas två skäl till att man skulle ha byggt en sådan tunnel under en ingång nära palatset. Ett skäl kan ha varit att den möjliggjorde för de kejserliga familjerna att fly från palatset och det andra skälet kan ha varit att man ville skapa ett underjordiskt avlopp.

Den två meter höga valvgången har enastående nog byggts av tegelstenar. Mellanrummet mellan varje tegelsten är mindre än en millimeter. Tunneln har inte grävts ut så dess längd är ännu inte känd.

Wang sade att tegelstenarna kan falla sönder om de rubbas och att leran som fyller tunneln stöttar upp tunnelväggarna.

Wang menade också att Xian-porten är en stadsport på västra sidan av den södra muren i staden Changan från Handynastin. Den är belägen 1830 meter från den östra porten och 1500 meter från det västra hörnet av Changans stadsmur. Xian-porten upptäcktes 1957 och består av tre portar med 14 meters mellanrum. Xian-porten ligger bara 50 meter från palatset, vilket betyder att det inte var en entré som användes av vanliga människor. Sannolikt användes den bara av kejsarna och deras familjer.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/ancient-tunnel-shaanxi-china-6169.html