Två tredjedelar av isbjörnarna borta år 2050
Isbjörnarna hotas av ett varmare klimat. Detta vilda exemplar fotograferades i november 2002 utanför staden Churchill i närheten av Hudsonbukten i Kanada, väntande på att havsisen skulle lägga sig. (Foto: AFP/Guy Clavel)


75 procent av isbjörnsbeståndet kan vara utrotat år 2050, enligt en ny rapport från den amerikanska vetenskapliga organisationen U.S Geological Survey. Rapporten visar på ett samband mellan smältningen av havsisarna och isbjörnarnas hälsa.

Studien som genomfördes under sex månader tyder på att havsisen kan krympa snabbare är vad tidigare databeräkningar visat. I takt med att havsisarna smälter, minskar isbjörnens jaktmarker där den jagar sin huvudföda, säl, och fyller på sina fettförråd inför vintern.

Enligt WWF har isbjörnen blivit en viktig symbol för konsekvenserna av den pågående klimatförändringen.

– Vi har nu fått en officiell bekräftelse på att tiden rinner ut för världens största landlevande rovdjur. Det går mycket fortare än vi trott. Men det är inte för sent att vända utvecklingen och vi måste agera nu. Då har vi en chans att rädda isbjörnen kvar i sin nuvarande miljö, säger naturvårdschefen Anders Modig i ett pressmeddelande från WWF.

WWF efterlyser ett internationellt avtal som går mycket längre än Kyotoavtalet, som går ut 2012.

Det vore en billig investering jämfört med vad som händer om vi inte gör något.

Sommarisen kan komma att minska med upp till 42 procent till år 2050 med nuvarande minskningstakt, spår U.S Geological Survey.

Hela rapporten finns att läsa på www.wwf.se” target=”_blank”>www.panda.org/polarbears

Fakta

Isbjörnarna minskade i slutet av 1960-talet framför allt på grund av för högt jakttryck. För att rädda isbjörnarna slöts 1973 ett isbjörnsfördrag mellan fem länder – Danmark, Norge, Kanada, dåvarande Sovjetunionen och USA – som ratificerades 1976. Fördraget reglerade jakten och innebar att länderna skulle bedriva isbjörnsforskning. Även inventeringarna blev bättre – det fanns fler isbjörnar än forskarna trodde.

Det positiva arbetet ledde till att isbjörnarna började öka i antal när jakttrycket minskade. Stammen uppgår idag till mellan 20 000 – 25 000 individer.

Men i början av 2000-talet inleddes en ny trend, nu åt det negativa hållet. Kanadensiska forskare i Hudson Bay såg att björnarna mådde allt sämre. Färre ungar föddes och honorna blev magrare, vilket kopplats ihop med att havsisens utbredning har minskat. Det är ute på havsisen som isbjörnar jagar säl och fyller på sina fettförråd som de sedan tär på under vintern.

Klimatforskarna förutspår att medeltemperaturen på jorden kommer att stiga med flera grader under det närmaste århundradet, och det finns risk att Arktis, och därmed isbjörnen, kommer att drabbas särskilt hårt.

Källa: WWF Sverige