Två kroppar funna i vildmarken med saknade organ
Efterlysning uppsatt av familjemedlemmar när Fu Keshu och Xu Genli upptäcktes saknade. (Foto: Minghui.net)


Den 17 november 2005 reste Fu Keshu, en pensionerad lärare från Kaiyang-länet i Guizhouprovinsen och hennes kusin Xu Genli till Jinggangberget på semester, men de återvände aldrig.

I april 2006 återfanns deras kroppar, som saknade organ. Utifrån analys av medicinska bevis och andra ledtrådar misstänker man att polisen har kidnappat dem när de delade ut Falun Gong-information, torterat dem till döds, tagit deras organ och sedan dumpat deras kroppar i vildmarken så att det skulle se ut som ett självmord.

Enligt en rapport på Minghui.net återfanns Xu Genlis kropp naken på en flodbank alldeles nedanför ett vattenfall. Kroppens ställning indikerade att han släpats och sedan placerats mellan de närliggande klipporna. Xus huvud var rakat och det fanns synliga spår av ryggmärgsvätska. Det fanns två hål i hans näsa och stygn i bröstkorg och mage.

Fu Keshus kropp återfanns vid toppen av vattenfallet. Hon hade bar överkropp, underkläderna lindade runt huvudet och resten av kläderna sönderrivna. Hennes ögon saknades. Precis som Xu var hennes huvud rakat och hon hade också två hål i näsan.

Polisen avskrev fallet som självmord och avfärdade familjens krav på ytterligare undersökningar. De avlidnas familj ifrågasätter självmordsförklaringen.

Både Fus och Xus huvuden var rakade och de hade två hål i näsan, ihåliga och insjunkna ögonhålor. Enligt medicinsk personal på ögonläkaravdelningar måste hår och ögonbryn rakas av vid hornhinnetransplantationer för att minska risken för bakterieinfektioner.

Fastän båda kropparna återfanns i vildmarken visade Fu Keshus kropp inga tecken på förruttnelse medan Xu Genlis redan hade börjat ruttna. Således kunde de inte ha dött vid samma tillfälle, vilket gör att polisens påstående om en självmordspakt framstår som ologiskt. Xus kropp återfanns med armarna över huvudet vilket skiljer sig avsevärt från den normala ställningen vid plötslig naturlig död.

Fus kropps tillstånd väcker ännu fler frågor. Hennes bara överkropp var uppsvälld efter att ha legat i vatten, medan nedre delen av kroppen ännu hade kläder och hennes fötter och vader visade tecken på uttorkning. Om vattenfallet hade spolat ned Fus kropp i bäcken borde hela kroppen vara uppsvälld. Detta ger intryck av att hennes kropp placerats i bäcken för att ge sken av ett självmord.

Dessutom var hennes ben låsta i utsträckt läge, vilket tyder på att hon släpats eller upplevt stor smärta innan hon dog.

När Fu och Xu inte återvände från sin resa till Jinggangberget rapporterade deras  släktingar genast deras försvinnande till myndigheter som ansvarar för allmän säkerhet samt till media. Familjen anställde också bybor som kände till terrängen för att söka igenom de farligaste platserna. Ingen kunde dock hitta dem.

Den lokala polisen har sagt till offrens släktingar att säkerhetsanställda vid Jinggangberget funnit Falun Gong-material vid Huangyangjie den 18 november.

Den 8 december, när familjemedlemmar reste från Guizhou till Jinggangberget för att leta, blev de kallade till förhör av en agent vid Allmänna säkerhetsbyrån som frågade om offren utövade Falun Gong och om några av deras släktingar också gjorde det.

Polisen förnekade att de arresterat personen som delade ut materialet.

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-11/44832.html


Fu Keshu, en av de Falun Gong-utövare från Guizhou som försvann på Jingangberget. (Foto: Minghui.net)

Fu Keshu, en av de Falun Gong-utövare från Guizhou som försvann på Jingangberget. (Foto: Minghui.net)


Xu Genli. (Foto: Minghui.net)

Xu Genli. (Foto: Minghui.net)