Tusk stödjer svensk ansökan om omfördelning av flyktingar
Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och statsminister Stefan Löfven höll en gemensam presskonferens på onsdagen, efter ett möte där de bland annat diskuterade flyktingkrisen och Sveriges stora mottagande av asylsökande. (Foto. Mikael Iso-Oja/Epoch Times)


På torsdagen kommer regeringen att skriva under en begäran till EU-kommissionen om att Sverige ska få bli del av unionens omfördelningssystem för flyktingar. Det berättade Stefan Löfven vid en presskonferens på Rosenbad tillsammans med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk på onsdagen.

Tusk besökte Löfven för att diskutera flyktingkrisen och andra angelägna frågor. Han hade förståelse för statsministerns enträgna önskan att fler EU-länder ska hjälpa till att ta hand om de många flyktingar som söker asyl i Sverige.

Omfördelningssystemet är skapat för att avlasta stora mottagarländer som Grekland och Italien. Även Ungen hade möjlighet att ingå men avböjde, vilket öppnar för Sverige att gå med. Totalt ska systemet omfördela 160 000 flyktingar. Ungens del var 54 000.

Statsministern ville inte gå in på hur många asylsökande som Sverige kan få omfördelat, eller till vilka länder dessa skulle kunna skickas. De överlåter han på kommissionen, sade han på presskonferensen.

Flest flyktingar per invånare

Statsministern nämnde återigen ett faktum han tagit upp många gånger den senaste tiden, nämligen att Sverige är det land i Europa som tar emot flest asylsökande per capita.

– Läget blir mer akut för varje dag. Sverige kan inte ta emot flyktingarna på ett sätt som vi vill göra det på, sade han.

Löfven tryckte också på att alla Europas länder behöver samarbeta i flyktingmottagandet.

Omfördelning behöver förbättras

Omfördelning av asylsökande har kritiserats för att fungera dåligt. Tusk anser att den inte är effektiv nog idag och förstod den skepsis han utläste ur frågorna på presskonferensen.

– Vi måste få systemet att fungera. Det kan inte bara vara ett, två eller tre länder som tar hela ansvaret.

Löfven fick frågan om inte ansökan att gå med i omfördelningssystemet bara syftar till att visa hemmaopinionen att han gör någonting, vilket han tillbakavisade.

Han menade att ansökan kan influera andra länder att göra bättre i från sig. Den skickar även en signal ut i världen om att Sverige kan sända flyktingarna vidare till andra länder.

Tusk stödjer initiativet

– Jag stödjer det svenska initiativet och förstår konsekvenserna av den stora flyktingvågen, sade Donald Tusk.

Han var samtidigt tydlig med att han inte har inflytande över beslutet om Sverige ska få gå med i omfördelningssystemet.

Europeiska rådets ordförande sade att flyktingkrisen är unionens största utmaning på flera decennier och befarade att Schengenavtalet riskeras om den inte hanteras bra.

– Det finns en gräns för vad EU klarar av, sade Tusk, som planerar att ta upp frågan om att styra flyktingflödet med alla internationella aktörer på det G20-mötet i Turkiet nästa helg.

Han sade också att några av nyckelfrågorna som EU behöver lösa för att hantera flyktingvågen är säkrandet av unionens yttre gräns och principerna för återsändande av dem som fått avslag på sin asylansökan.

Begäran om att få ingå i EU:s omfördelningssystem är en del av regeringens flyktingöverenskommelse med Alliansen, från 23 oktober.