Tusentals upprörda över tvångsförflyttning
Åtskilliga hus revs snabbt med hjälp av tunga maskiner. (Foto: Epoch Times)


Den 7 maj skickade den lokala kommunistregimen i Hangzhou en grupp arbetare för att riva Shen Xianlins hus i byn Jiancun, tillhörande staden Hangzhou i Zhejiangprovinsen.

Närmare 2000 bönders försörjning kom att påverkas. Lokalregeringen i Hangzhou meddelade inte byborna innan de började genomföra rivningsarbetet. För närvarande har projektet gått in i sin andra fas.

Ägaren fick ingen förhandsinformation om rivningen. Arbetarna rev huset medan ägarna var borta. Vad Shens familj upplevde är en del av förflyttningarna som började 2004 i samband med det nationella programmet till skydd för Xixi-våtmarkerna i Hangzhou.

Inget besked

Shens hustru beklagade sig för reportern, ”utan att meddela ägaren bröt de upp låsen på alla dörrar, krossade fönstren  och flyttade ut våra ägodelar.” När Shens familj rapporterade det till polisen sade de att det låg utanför deras ansvarsområde.

”Regeringen behandlar oss inte som människor. De rev våra hem utan förvarning. Vi kan inte resonera med dem. Polisen sade ‘det är inte inbrott, det är regeringen som river ert hus’. Vi får ingen kompensation. De tvingade oss att flytta utan att förhandla fram någon överenskommelse. Det finns ingen vi kan ta vårt ärende till.”

Hundratals år på denna vackra plats

Xixi är ett område på ungefär 10 kvadratkilometer väster om Hangzhou, fem kilometer från Västra Sjön. Miljön är bra och omgivningen är vacker. Det finns massor av fruktträdgårdar, bondgårdar och  naturliv. De lokala bönderna var glada över att de inte behövde arbeta någon annanstans. Det var nog för dem att bara leva av vad marken gav. Nu när de berövats sin mark har de ingenting.

I hundratals år har det funnits persimonträd och andra fruktträd där, genom åtskilliga generationers stora möda. Nu har regeringen exproprierat marken och säljer den dyrt till fastighetsutvecklare. Vanliga människors intressen utplundras av regeringsmakten.

I januari 1999 skrev bönderna i byn Jiangcun ett kontrakt med den lokala bykommittén om att utnyttja marken i 30 år framåt. Enligt lagen får ingen lokalregering på någon nivå utom Statsrådet expropriera mark.

Jangcun sattes ändå av lokalregeringen i Hangzhou upp på listan över den andra fasen av rivningar och förflyttningar. I februari 2004 köptes den marken för användning av Västra sjödistriktets lokalregering.

Ingen laglig process

I maj 2004 utfärdade myndigheterna 16 meddelanden om förflyttning men ingen vederbörlig allmän ratificering gjordes.

Enligt lokalinvånarna kallade inte regeringen till något bymöte i processen kring exproprieringen och man frågade inte heller byborna om deras åsikt, vilket lagen kräver.

En bybo vid namn Fei sade: ”Regeringen följer inte lagen utan lokalregeringarnas styre. Det kränker allvarligt människors intressen. Byborna vill inte skriva på förflyttningskontrakten, så de skrivs på av byns partikadrer som utsätts för påtryckningar från olika regeringsnivåer. När vanligt folk utsätts för påtryckningar av regeringen har man inget annat att göra än att lyssna på dem.”

Översatt från engelsk” target=”_blank”>originalartikeln på kinesiska.