Tusentals strömlösa i stormens spår
Foto:(AFP/Juergen Schwarz)


Uddevallabron stängdes på eftermiddagen av för tung trafik i båda riktningarna på grund av hårda vindar.

– Vi hade stormbyar på upp till 28 meter per sekund när trafiken stängdes av, sade Daniel Gustafsson vid informationscentralen vid Vägverkets Region Väst.

Vid halvåttatiden på kvällen hade 5 400 av Vattenfalls elkunder i Västsverige förlorat strömmen. Då hade, enligt Vattenfalls hemsida, antalet abonnenter som drabbats stigit dramatiskt på bara någon timme, tidigare var cirka 3 500 hushåll utan el.

– Det är inte en helt oväntad bild, enligt de prognoser vi fått från SMHI. Enligt den specialprognos de levererat till oss kommer vindarna att öka under kvällen för att kulminera vid halvelvatiden. Sedan ska det mojna, sade Karl-Erik Olsson, informatör vid Vattenfall Distribution till TT vid halvåttatiden.

Det var framför allt norra Bohuslän och södra Dalsland som hade drabbats av vindstyrkorna som i byarna nådde stormstyrka kring 25 meter per sekund.

Över just norra Västra Götaland liksom Värmland hade SMHI under dagen utfärdat varningar av klass 2, vilken är den näst allvarligaste varningsklassen. Det innebär att det är fara för allmänheten och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Men varken polisen eller SOS Alarm rapporterade om några olyckor till följd av blåsten under kvällen fram till åttatiden. Men några träd som inte klarat stormens framfart hade rasat över vägar, men utan några tillbud.

Även kunder hos de andra två stora eldistributörerna, Fortum och Eon, drabbades under några timmar.

Tendensen är också tydlig att ovädret drar sig norröver och österut under kvällen. SMHI:s klass 2-varning gäller hela Mellansverige upp till Jämtland och Västernorrland och österut till Uppsala län.

Vattenfall förstärkte under kvällen och natten bemanningen vid driftcentralerna, där mycket kan åtgärdas genom att leda om elen.