Turkiska valet "orättvist" och präglat av rädsla enligt valobservatör
Turkiska specialpolisstyrkor väntade framför en skola som fungerade som vallokal i Diyarbakir den 1 november 2015. Turkiet röstade den 1 november i ett av sitt mest avgörande val i år, med landet djupt splittrat gentemot ökat kurdiskt och islamiskt våld och oro för demokrati och ekonomin. (Foto: Bulent Kilic /AFP/Getty Images)


Ett 40-tal parlamentariker från OSSE:s medlemsstater fanns på plats som valobservatörer under valet i Turkiet under Margareta Cederfelts (M) ledning. På måndagen presenterades observationerna under en presskonferens i Ankara.

Söndagen var en allmänt lugn valdag i Ankara då det islamkonservativa regeringspartiet AKP vann oväntat stort. Men valprocessen hindrades av att säkerhetsmiljön utmanades, incidenter av våld, arresteringar och restriktioner mot media, säger internationella observatörer i ett pressmeddelande.

En utmanande säkerhetsmiljö i sydöstra Turkiet i kombination med ett stort antal våldsamma incidenter inklusive attacker mot partimedlemmar, lokaler och kampanjpersonal hindrade partiernas fria kampanjarbete.

– Tyvärr har kampanjen för dessa val präglas av orättvisa och till en allvarlig grad, rädsla. Mot bakgrund av detta är det ännu viktigare att presidenten arbetar för en politisk process för att ta itu med de problem som Turkiet står inför, se till att alla röster, inklusive dem som förlorade valet, kan höras, säger Andreas Gross, chef för PACE delegationen.

Osäkert inför nyvalet i Turkiet på söndag

En stor terroristattack den 10 oktober i Ankara påverkade atmosfären och genomförandet av  valkampanjen betydligt. De flesta partier kunde förmedla sina budskap till väljarna. De sista två veckorna präglades kampanjen av ett ökat antal attacker och gripanden av medlemmar och aktivister, huvudsakligen från Folkets demokratiska parti (HDP).

Våldet i framför allt den kurdiska sydöstra delen av landet har haft en betydande inverkan på valet, och den senaste tidens attacker och arresteringar av medlemmar och aktivister, främst från HDP, är av intresse, eftersom de hindrades att vara ute med deras kampanj, menar Cederfelt.

– För att en valprocess ska vara verkligt demokratisk, måste kandidater känna att de kan delta i en kampanj och väljarna måste känna att de kan avge sina röster i en trygg och säker miljö,  säger Margareta Cederfelt, chef för OSSE-delegationen.

Röstningen bedömdes till stor del vara organiserad på ett effektivt sätt, även om observatörer inte fick komma in i sju vallokaler.