Tullverket kontrollerar japanska varor
Nu görs stickprovskontroller på gods som kommer direkt från Japan, bland annat kosmetika. (Foto: Yoshikazu Tsuno/ AFP PHOTO)


I helgen började Tullverket att göra stickprovsmätningar på gods från Japan.

– Nu på förmiddagen gjorde vi kontroller på Arlanda, där frakt och post mättes. Man kollade 39 olika försändelser; det var läkemedel, kontorsmaterial och dvd-skivor, säger Evelina Bomark på Tullverket.

Det är främst läkemedel, kosmetika och andra varor som kan ätas, drickas eller appliceras på huden som Tullverket kontrollerar innan de förs in i landet. Evelina Bomark berättar att myndigheten inte gör mätningar på allting, utan utför stickprovskontroller.

– Syftet är att försäkra oss om att det står till så som vi tror att det gör, alltså att bekräfta att inga av produkterna som direktimporteras från Japan är kontaminerade. Vi kommer att göra kontroller dagligen i ett flöde, på en ort varje dag, och det kan vara både flyg, båt och tåg.

Hon säger att importen från Japan inte är så stor, och på livsmedel är det Livsmedelsverket som gör mätningar.

– Livsmedlen ska kontrolleras även innan de lämnar Japan, och måste ha ett intyg på att de kollats, berättar Evelina Bomark.

Enligt Strålskyddsmyndigheten finns det för närvarande inte någon förhöjd risk att de japanska varorna är kontaminerade. I händelse av att Tullverket uppmäter strålning i gods kontaktas Strålskyddsmyndigheten omedelbart.