Tuidang: Kineser tar avstånd från kommunistpartiet
Li Ding Yun från Kina som besökte USA var en av de hundra människor som bestämde sig för att träda ur Kinesiska kommunistpartiet efter att ha tittat och lyssnat på en Tuidang-manifestation i Flushing, New York, den 28 april 2012. Rörelsen att avsäga sig, gå ur eller lämna kommunistpartiet kallas ”Tuidang” på kinesiska. (Foto: Benjamin Chasteen /Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnat det Kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en sajt knuten till den kinesiska upplagan av Epoch Times, Dajiyuan. Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, startade i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Kineser vänder kommunistpartiet ryggen, och väljer samvete framför bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Folk från alla sociala skikt tar avstånd från kommunistpartiet och förenar sig sålunda med Tuidang-rörelsen. Från studenter till bönder, kristna till ateister, vanliga medborgare till partisekreterare. Nedan presenteras ett urval av Tuidang-uttalanden.

Bär röd halsduk men den betyder ingenting

”Jag är student. I skolan tvingas jag bära den röda halsduken och delta i ceremonin att gå med i de unga pionjärerna. Elever som vägrar bära den röda halsduken nekas tillträde till klassrummet. Härmed meddelar jag mitt utträde ur ungdomsförbundet och dess relaterade organisationer; jag erkänner ingen av dem. … Vad jag bär varje dag runt min hals är bara ett rött tygstycke; det betyder ingenting och symboliserar ingenting.”

Bai Xuanxuan

Shanghai 14 maj 2012

Får inte hantera fall enligt lagen

”Jag är  biträdande inspektör för en åklagarmyndighet på häradsnivå i Kina. Mitt arbete innebär att jag inte kan hantera fall i enlighet med lagen, utan bara  vad mina överordnade och andra partiledare säger åt mig. Jag har nu insett det Kinesiska kommunistpartiets och dess underorganisationers diktatoriska, onda och skurkaktiga natur. Jag bryter nu mina band med det onda partiet!”

Wang Yang

Kina, 13 april 2015

Deltog i förföljelsen men förstår nu sanningen

”Jag arbetade vid Himmelska fridens torg som funktionär för beväpnade polisen i Peking. På den tiden deltog jag i förföljelsen av Falun Gong-utövare. Nu förstår jag sanningen. Härmed avsäger jag mig medlemskapet i unga pionjärer och ungdomsförbundet och tillkännager att de eder som jag avlagt [till dessa organisationer] inte betyder någonting.”

Jian Ge

Hunanprovinsen, 15 december 2007

Partisekreterare blev lurad av partiet

”Jag är partisekreterare på ett avdelningskontor som under många år har lurats av det onda partiet. I dag har jag insett kommunistpartiets ondskefulla natur och dess auktoritära diktatur som har upprätthållit sitt styre med lögner och våld… vilket bringat stort lidandet till folket. Jag träder genuint ut ur partiet.”

Zheng Chunhua

15 december 2007De kinesiska tecknen betyder ”Lämna det kinesiska kommunistpartiet”. Foto: The Epoch Times