Treor ska kunna läsa och räkna
(Foto: AFP/Vano Shlamov)


Skolverket har nu presenterat förslag till de mål som ska gälla i nationella prov för tredjeklassare. Barnen ska förstå innehållet i en text, stava någorlunda och behärska räknesätten..

Målen gäller i ämnena matematik och svenska. Regeringen vill införa proven 2009

-De ska ha utvecklat en sådan läsförmåga att de kan hantera en text så att de kan förstå innehållet, att de inte behöver brottas med avkodning av ord och meningar, säger Niclas Westin, undervisningsråd på Skolverket till Ekot i Sveriges Radio.

I matematik ska eleverna enligt förslaget behärska alla fyra räknesätten, kunna räkna plus och minus i huvudet och på papper och utföra enkla divisioner och multiplikationer.

Skolverket vill nu att förslagen ska diskuteras. Avsikten är att de ska vara lätta att ha som utgångspunkt för frågor till de nationella proven.

Regeringen har i en proposition föreslagit att de nationella proven för nioåringar införs 2009. Syftet är att tidigt fånga upp de elever som halkar efter och ge dem stöd. Frågan är dock omdiskuterad och kritikerna menar att man inte ska ställa kunskapskrav på så små barn. I dag genomförs nationella prov först i femte klass.